Iphone jako przykład dobra luksusowego - analiza wielkości sprzedaży i cen w latach 2010-2014

Ewelina Kochaniak

Abstract

In the times of widespread consumerism and access to technology it is hard to identify and set group of luxury good apart on any of the markets. In the group of smartphones each of models has almost the same appliance and their features do not vary much. However, there is a product that provides the user with traditional functions but also gives the user special status. The aim of this article is to determine if the iPhone is an example of luxury good on the market of smartphones in the economic way. To verify this hypothesis author uses two rules: the Veblen effect and the income elasticity of demand.
Author Ewelina Kochaniak (FE)
Ewelina Kochaniak,,
- Faculty of Economics
Other language title versions Iphone as an example of the present luxury good - analysis of sales and prices in 2010-2014
Journal seriesWspółczesna Gospodarka, ISSN 2082-677X, (B 9 pkt)
Issue year2016
Vol7
No1
Pages1-8
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishdobra luksusowe, efekt Veblena, elastyczność dochodowa popytu, rynek, nowoczesne technologie
Keywords in Englishluxury goods, Veblen effect, income elasticity of demand, market, new technology
Abstract in PolishW dobie powszechnego konsumpcjonizmu, a także ogólnego dostępu do nowości technologicznych trudno jest zidentyfikować i wyróżnić grupę dóbr luksusowych na jakimkolwiek rynku. W segmencie telefonów komórkowych i smartphonów każdy z oferowanych przez producentów modeli ma praktycznie takie samo zastosowanie, a właściwości i możliwości techniczne nie różnią się między sobą znacząco. Jednakże istnieje szczególny produkt, którego posiadanie nie tylko umożliwia wykorzystywanie jego tradycyjnych funkcji, ale także nadaje posiadaczowi szczególny status. Celem poniższego opracowania jest ustalenie, czy smartphone iPhone jest przykładem dobra luksusowego na rynku smartphonów w rozumieniu ekonomicznym. Weryfikacja tej hipotezy opiera się na wykorzystaniu mechanizmów prawa Veblena oraz elastyczności dochodowej popytu.
URL http://www.wspolczesnagospodarka.pl/wp-content/uploads/2016/04/1_E_Kochaniak_WG_1_2016_1_GE_.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back