Metoda DEA w pomiarze efektywności pracowników biur rachunkowych

Maria Lisiecka

Abstract

In the literature there are many methods of measuring the eff ectiveness of anemployee. However the majority of them focuses on the quantitative nature ofthe work and evaluate it in this sense. In response to the search for a convenientmethod of analysis of the eff ectiveness of employees, whose work is qualitative,it has been determined that usage of a method DEA is recommended. Mostlybecause its measurement should allow the recognition of effi ciency in a qualitativeway. Based on a study of groups of the accountancy offi ces from Tricity,an eff ectiveness scheme analysis of generically similar employees is presented.The inference is based on a innovative survey, which allows evaluation of workfor each employee in the sample. The aim of the analysis is the justifi cation forthe choice of the DEA method. It is also to show its opportunities with respectto measuring the eff ectiveness of the accountancy offi ces employees, as representativesof a group whose work is diffi cult to measure. The issue of measuringthe eff ectiveness of the accountancy offi ces encouraged an attempt to identifythe characteristics of eff ective units, which could help to stimulate effi ciencyfeatures. The conclusions are potentially desirable from the point of view of theemployer and could help in the verifi cation at the level of recruitment.
Author Maria Lisiecka (FM)
Maria Lisiecka,,
- Faculty of Management
Other language title versionsDEA method in measuring the efficiency of the accountancy offices employees
Journal seriesProgress. Journal of Young Researchers, ISSN 2543-8638, (0 pkt)
Issue year2017
No1
Pages70-83
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishpomiar efektywności, księgowi, biura rachunkowe
Keywords in Englishefficiency measurement, accountants, accountancy office
Abstract in PolishW literaturze spotyka się wiele metod pomiaru efektywności pracownika, większość z nich skupia się jednak na ilościowym charakterze pracy. W odpowiedzi na poszukiwania dogodnej metody analizy efektywności pracowników, których praca ma charakter jakościowy, udało się ustalić, iż metodą taką jest metoda DEA. Na podstawie ankiety i badania grupy księgowych ukazany zostanie schemat analizy efektywności podobnych rodzajowo pracowników. Przedstawione wnioskowanie bazuje na autorskim badaniu ankietowym opisującym ocenę własną pracy każdego badanego. Celem analizy jest uzasadnienie wyboru metody DEA i ukazanie jej możliwości względem pomiaru efektywności reprezentantów grupy pracowników umysłowych. Zagadnienie mierzenia efektywności pracowników biur rachunkowych oraz próba wskazania cech jednostek efektywnych pozwoliły dodatkowo na wydzielenie cech stymulujących efektywność. Wnioski wskazują, że kontrola efektywności pracowników biur rachunkowych jest możliwa. Po zapoznaniu się z wynikami można zauważyć, że metoda DEA jest dobrą metodą do analizy efektywności pracowników umysłowych w skali przedsiębiorstwa lub grup pracowników.
DOIDOI:10.4467/25439928PS.17.006.6512
URL http://www.ejournals.eu/Progress/2017/Numer-1/art/8925/
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score = 0.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 0.0, ArticleFromJournal - czasopismo zagraniczne spoza list
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back