Wileńscy studenci a polska sprawa narodowa w pierwszej połowie XIX wieku. Postawy, zachowania, decyzje

Iwona Janicka

Abstract

The Napoleonic era was the first political event that gave the Polish youth the opportunity to actively engage in the matter of Polish nationality shortly after the fall of the Polish state. It was, however, a quite painful experience for them – Napoleon did not live up to their hopes, he lost the 1812 campaign, and the “good guy”, despite some repressions, turned out to be the star. Though suppressed by the Russians, attempts to try to find new ways of meeting the patriotic needs were not abandoned. The solution in this situation was to be The Philomaths and The Filaret Association. Their lifespan was not long and their fate was decided by one person – M. Nowosilcow. His 1823−1824 investigation put an end to such forms of youth organization, however, as was the case earlier, it did not discourage other forms of expressing Polishness and opposing the Russian rule. Another opportunity came in the form of the November Uprising and the conspiracy movement of the 1830s and ‘40s which reached the Vilnius region.
Author Iwona Janicka (FH / IH)
Iwona Janicka,,
- Institute of History
Other language title versionsVilnius students and the matter of Polish nationality in the first half of the 19th century. Attitudes, behaviours, decisions
Journal seriesNiepodległość i Pamięć, ISSN 1427-1443, (N/A 0 pkt)
Issue year2019
Vol26
No1
Pages37-70
Publication size in sheets2
Keywords in Polishstudenci, śledztwo, epoka napoleońska, Stanisław Konarski, powstanie listopadowe, Mikołaj Nowosilcow, Uniwersytet Wileński
Keywords in Englishstudents, investigation, Napoleonic, Konarski, November, Nowosilcow, university, Vilnius, monument, University of Warsaw, student rebellion, telegram, Murawjow
Abstract in PolishEpoka napoleońska była pierwszym wydarzeniem politycznym, które dało polskiej młodzieży możliwość czynnego zaangażowania się w polską sprawę narodową w krótki czas po upadku państwa polskiego. Było to dla niej jednak dość bole-sne doświadczenie – Napoleon nie spełnił pokładanych w nim nadziei, przegrał kampanię 1812 r., a tym „dobrym”, pomimo pewnych represji, okazał się car. Nie zrezygnowano jednak z prób poszukiwania nowych dróg realizacji patriotycznych potrzeb tłumionych przez Rosjan. Rozwiązaniem w tej sytuacji miały być Towarzy-stwa Filomatów i Filaretów. Nie miały one długiego życia, a o ich losie przesądziła jedna osoba – M. Nowosilcow. Jego śledztwo z lat 1823−1824 położyło kres takim formom organizowania się młodzieży, ale podobnie jak i wcześniej nie zniechęciło do innych sposobów wyrażania polskości i sprzeciwu wobec rosyjskich rządów. Kolejną okazją do tego stało się powstanie listopadowe oraz ruch spiskowy lat 30. i 40. XIX wieku, który dotarł także na Wileńszczyznę.
URL http://muzeum-niepodleglosci.pl/wp-content/uploads/2015/06/NIP-nr-65_2019-srodki-NET.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 30-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back