Dylematy etyczne w badaniu pary intymnej. Doświadczenia z pracy badawczej

Joanna Mizielińska , Agata Stasińska , Magdalena Żadkowska , Mateusz Halawa

Abstract

Sociological studies of intimate couples are associated with a number of ethical dilemmas. Some of them are connected to studying private life, which implies the questions about why, how and under what conditions the research participants share their experiences with researchers, and what kind of research relationship is formed between these two parties. We consider such problems as: a symmetry of the researcher’s relationship with the couple, the problem of using knowledge acquired only from one person from the couple in such a way that does not harm the couple, and the specific dilemmas related to power relations between researchers and research participants as well as the roles that a couple assigns to researchers. We discuss these dilemmas using the examples from our own fieldwork carried out within three different research projects.
Author Joanna Mizielińska
Joanna Mizielińska,,
-
, Agata Stasińska
Agata Stasińska,,
-
, Magdalena Żadkowska (FSS / IPSJ / DSEL)
Magdalena Żadkowska,,
- Division of the Sociology of Everyday Life
, Mateusz Halawa
Mateusz Halawa,,
-
Other language title versionsEthical dilemmas in research on intimate couples. Experiences from the fieldwork
Journal seriesStudia Socjologiczne, ISSN 0039-3371, (A 15 pkt)
Issue year2018
No3 (230)
Pages71-100
Publication size in sheets2.3
Keywords in Polishbadanie par intymnych, etyka badawcza, dylematy etyczne w badaniu par intymnych, relacje władzy w badaniach jakościowych, relacja badacz/ka-osoba badana
Keywords in Englishresearch ethics, research on intimate couples, ethical dilemmas in research on intimate couples, power relations in qualitative research, researcher-informant relationship
ASJC Classification3312 Sociology and Political Science
Abstract in PolishSocjologiczne badania par intymnych wiążą się z szeregiem dylematów etycznych. Niektóre z nich łączą się z kwestiami badania życia prywatnego, a zatem pytaniami o to, czemu, jak i w jakich warunkach osoby badane dzielą się z badaczami lub badaczkami swoimi doświadczeniami, a także, jaka relacja badawcza przy tej okazji kształtuje się między tymi dwiema stronami. Rozpatrujemy problem symetryczności relacji badacza/badaczki z parą, problem wykorzystywania wiedzy pozyskanej jedynie od jednej osoby tak, by nie zaszkodzić parze, a także specyficzne dylematy związane z relacjami władzy pomiędzy badaczami a badanymi oraz rolami, w jakich badacze/badaczki są obsadzani przez parę. Dylematy te dyskutujemy w odniesieniu do przykładów z własnych badań terenowych pochodzących z trzech projektów badawczych.
DOIDOI:10.24425/122473
URL http://www.studiasocjologiczne.pl/pliki/Studia_Socjologiczne_2018_Nr3_s.71_100.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)15
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 15.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.34; WoS Impact Factor: 2012 = 0.024 (2)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?