Czynniki geochemiczne warunkujące występowanie metanu w osadach Zatoki Gdańskiej

Aleksandra Brodecka , Jerzy Bolałek

Abstract

n/a
Author Aleksandra Brodecka (FOG / IO / DMChEP)
Aleksandra Brodecka,,
- Division of Marine Chemistry and Environmental Protection
, Jerzy Bolałek (FOG / IO / DMChEP)
Jerzy Bolałek,,
- Division of Marine Chemistry and Environmental Protection
Pages73-83
Book Interdyscyplinarne zagadnienia w górnictwie i geologii, 2011, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, ISBN 978-83-7493-596-8
Keywords in Polishmetan, osady denne, Zatoka Gdańska, wody porowe, siarczany
Keywords in Englishmethane, sediments, Gulf of Gdańsk, pore waters, sulfates
URL http://www.wggg.pwr.wroc.pl/files/prv/id6/Doktoranci/Interdyscyplinarne%20zagadnienia%20w%20g_lrncitwie%20i%20geologii%20tom%202.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)4
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back