On the identification of α-asynchronous cellular automata in the case of partial observations with spatially separated gaps

Witold Bołt , Barbara Wolnik , Jan M. Baetens , Bernard De Baets

Abstract

n/a
Autor Witold Bołt
Witold Bołt
-
, Barbara Wolnik (WMFiI/IM)
Barbara Wolnik
- Instytut Matematyki
, Jan M. Baetens
Jan M. Baetens
-
, Bernard De Baets
Bernard De Baets
-
Paginacja23-36
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0,50
Książka de Trė Guy, Grzegorzewski Przemysław, Kacprzyk Janusz, Owsiński Jan W., Penczek Wojciech, Zadrożny Sławomir (red.): Challenging problems and solutions in intelligent systems, Studies in Computational Intelligence, nr 634, 2016, Springer, ISBN 978-3-319-30164-8, [978-3-319-30165-5], 357 s., DOI:10.1007/978-3-319-30165-5
Słowa kluczowe w języku angielskimasynchronous cellular automata, identification, parameter estimation
DOIDOI:10.1007/978-3-319-30165-5_2
URL https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-319-30165-5.pdf
Języken angielski
Punktacja (całkowita)5
PunktacjaPunktacja MNiSW = 5.0, 03-07-2020, MonographChapterAuthor
Wskaźniki publikacji Cytowania WoS = 1,000; Cytowania Scopus = 4,000
Liczba cytowań*5 (2020-06-30)
Cytuj
przetwarzanie
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?