Prawidłowa decyzja administracyjna - jej istota, charakterystyka i trwałość - w orzecznictwie sądowoadministracyjnym

Izabela Oleksy-Piesik

Abstract

Decyzja prawidłowa to pojęcie, które nie jest jednoznaczne. Prawidłowość decyzji można rozpatrywać z uwzględnieniem jej zgodności z prawem, legalności w ścisłym tego słowa znaczeniu, a więc z uwzględnieniem formy, zawartości czy trybu jej wprowadzenia i funkcjonowania w obrocie prawnym, ale można spojrzeć na nią także przez pryzmat zagadnień związanych z jej genezą, aksjologią. Mowa tu więc, nie tylko o prawidłowości formy, lecz także prawidłowość celu, dla którego została ona wydana. Decyzja administracyjna obowiązuje w czasie. Podlega wpływom związanym ze zmieniającymi się warunkami społecznymi czy prawnymi, a także zmianami dotyczącymi konkretnej sprawy administracyjnej. Skoro decyzja administracyjna obowiązuje w pewnych okolicznościach faktycznych i prawnych, to zmiana tych elementów może powodować zmianą samej decyzji.
Author Izabela Oleksy-Piesik (FLA/DAL)
Izabela Oleksy-Piesik,,
- Department of Administrative Law
Pages83-95
Publication size in sheets0.60
Book Piątek Wojciech (eds.): Aktualne problemy sądowej kontroli administracji publicznej, Monografie, 2019, Wolters Kluwer Polska, ISBN 978-83-8187-011-5, 228 p.
Keywords in Polishdecyzja administracyjna, prawidłowość decyzji administracyjnej, zmiana decyzji administracyjnej
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?