Zmiany w otoczeniu zewnętrznym jako źródło wyzwań dla jednostek urzędowej kontroli żywności w Polsce

Dorota Jendza

Abstract

The aim of the article is to present the results of an interpretative oriented research project conducted by the author in food inspection bodies in Poland. With the use of thirty in-depth individual interviews the author made an attempt to explore collective conception of meanings regarding organisational culture of the organisations. In this way thirty interviews have been conducted and analysed. The outcomes show that the main challenge that the bodies face is their beurocratic mentality which leads to the lack of real cooperation, problems with the trust towards – both internal and external clients. Those organizations also seem to be far too stable and reluctant to any changes, especially cultural ones. In „liquid modernity” this is a serious issue resulting in uneffectivness.
Author Dorota Jendza (FM / IOM / DMS)
Dorota Jendza,,
- Division of Management Systems
Other language title versionsChanges in external environment as a challenge for the food inspection bodies in Poland
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611, (B 10 pkt)
Issue year2016
No255
Pages270-279
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishorganizacja biurokratyczna, kultura organizacyjna w jednostkach kontrolnych, zmiany w organizacji i zarządzaniu w jednostkach nadzoru i kontroli
Keywords in Englishbureaucratic organization, organizational culture in inspection bodies, changes in the organization and management in inspection bodies
Abstract in PolishCelem artykułu jest wyjaśnienie przykładowych problemów, inicjowanych przez otoczenie zewnętrzne, z którymi powinny zmierzyć się jednostki inspekcyjne nadzorujące bezpieczeństwo żywności. Można powiedzieć, że cele i zadania tych jednostek się nie zmieniają w kontekście ochrony zdrowia publicznego, ale zmianie ulegają poszczególne elementy otoczenia zewnętrznego, tworząc uwarunkowania, które mają wpływ na funkcjonowanie tych jednostek. Opisane w artykule rodzaje problemów zostały zidentyfikowane w ramach projektu badawczego zrealizowanego w jednostkach inspekcyjnych nadzorujących bezpieczeństwo żywności w Polsce zgodnie z interpretatywnym paradygmatem nauk o organizacji i zarządzaniu. Wyniki pokazują, że głównym kontekstem istniejących wyzwań dla jednostek inspekcyjnych jest myślenie, postrzeganie i funkcjonowanie inspekcji zgodnie z biurokratycznym modelem administracji sformułowanym na początku XX w. przez Maxa Webera. Jest to główna przyczyna tego, że jednostki inspekcyjne, będące specjalnymi organami kontroli i nadzoru, nie mogą odnaleźć się w „płynnej nowoczesności”.
URL http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_251_270/SE_255/26.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?