Zielone marnotrawstwo w podejściu Green Lean na wybranych przykładach

Małgorzata Szymańska-Brałkowska , Ewa Malinowska

Abstract

The article presents the types of green waste in Green Lean approach on selected examples. The key example is a case study of researched production company located in pomorskie voivodeship. Thetypes of waste were specified and contained the area of water, energy, materials, garbage, water, emissions, biodiversity and lost human potential. The aim of the research was to present the green waste by using the Green Lean approach and how to eliminate the waste by selected Lean tools and techniques.
Author Małgorzata Szymańska-Brałkowska (FM / DBE / QEMU)
Małgorzata Szymańska-Brałkowska,,
- Quality and Environmental Management Unit
, Ewa Malinowska (FM / DBE / QEMU)
Ewa Malinowska,,
- Quality and Environmental Management Unit
Other language title versionsGreen waste in a Green Lean approach on selected examples
Journal seriesMarketing i Rynek, ISSN 1231-7853, (B 9 pkt)
Issue year2018
Vol25
No11
Pages472-481
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishZielone marnotrawstwo, Green Lean, Lean, środowisko
Keywords in EnglishGreen waste, Green Lean, Lean and Green, Lean, environment
Abstract in PolishW pracy przedstawione zostało zielone marnotrawstwo w ujęciu podejścia Green Lean na wybranych przykładach przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem studium przypadku przedsiębiorstwa produkcyjnego z województwa pomorskiego. Autorki skupiły się na określeniu obszarów omawianego marnotrawstwa obejmujących; wodę, energię, materiały, odpady, transport, emisję zanieczyszczeń, bioróżnorodność oraz utracony potencjał ludzki. Celem przeprowadzonych badań jest ukazanie zielonego marnotrawstwa w podejściu Green Lean oraz sposobów jego eliminacji przy pomocy wybranych instrumentów Lean.
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
UwagiPłyta CD
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back