Humanistyczny model edukacji w pismach włoskiego Odrodzenia

Dorota Karwacka-Pastor

Abstract

The article entitled "The Humanistic Model of Education in the Writings of Italian Renaissance" shows the results of research on didactic, anthropological and paraenetic treatises of the epoch. Their authors, Italian humanists, completely reject the medieval model of education and thus start an intellectual revolution to an unprecedented extent in Europe. They evolve a new model of educating children and young people, based on the values of the Ancient Times, the awareness of human being`s dignity and universal knowledge with strong foundations. What is important for them is not only the knowledge learnt from books, but also experience which turns out to be the best in teaching one how to live. The humanists advocate the need of raising an individual in the atmosphere of respect for social values and preparing him to hold public functions. One of the main ideas of the renaissance thinkers is the concept of life with others and for others, in symbiosis and unison.
Author Dorota Karwacka-Pastor (FL / IRP)
Dorota Karwacka-Pastor,,
- Institute of Romance Philology
Other language title versionsThe humanistic model of education in the writings of Italian Renaissance
Pages57-70
Publication size in sheets0.65
Book Orłowska Beata, Uchto-Żywica Beata M., Prętki Krzysztof (eds.): Wybrane obszary wychowania i edukacji dziecka w ujęciu historycznym, 2019, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, ISBN 978-83-65466-58-7, 223 p.
Keywords in Polishedukacja, dziecko, renesans, antropologia, humanizm
Keywords in Englisheducation, child, renaissance, anthropology, humanism
Abstract in PolishArtykuł zatytułowany "Humanistyczny model edukacji w pismach włoskiego Odrodzenia" prezentuje wyniki badań nad traktatami dydaktycznymi, antropologicznymi i parenetycznymi epoki Odrodzenia. Ich autorzy, włoscy humaniści, odrzucają stanowczo średniowieczny model edukacji, zapoczątkowując rewolucję intelektualną na skalę dotąd niespotykaną w Europie. Wypracowują nowy model edukacji dzieci i młodzieży oparty na wartościach zaczerpniętych z antyku, na świadomości godności osoby ludzkiej i na uniwersalnej, solidnie ugruntowanej wiedzy. Istotna jest tu nie tylko wiedza książkowa, ale i doświadczenie, które okazuje się najlepszym nauczycielem życia. Humaniści głoszą potrzebę wychowania jednostki w poszanowaniu dla cnót społecznych i przygotowania jej do piastowania stanowisk publicznych. Życie z innymi i dla innych, w symbiozie i we wzajemnej współpracy, staje się jedną z głównych idei myślicieli renesansu.
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?