Usługi w nowej strategii rynku wewnętrznego

Joanna Stefaniak

Abstract

The freedom of services is a core fundamental of the European Single Market. Its implementation was not successful and effective over the years. In 2015 the European Commission introduced New Strategy for Upgrading Single Market, where services are one of the priorities. The aim of the paper is to present the New Strategy actions in the context of the Services Directive targeted at making the market without borders for services a practical reality.
Author Joanna Stefaniak (FE / RCEI)
Joanna Stefaniak,,
- Research Centre on European Integration
Other language title versionsServices in the new single market strategy
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No439
Pages324-334
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishusługi, rynek wewnętrzny, dyrektywa usługowa, Unia Europejska
Keywords in Englishservices, internal market, Services Directive, European Union
Abstract in PolishSwoboda przepływu usług jest jedną z fundamentalnych zasad rynku wewnętrznego, której skuteczność realizacji jest niepełna. O ile rozwiązania dotyczące usług sektorowych były wprowadzane sukcesywnie na przestrzeni lat, o tyle rozwiązania dotyczące pozostałych usług pojawiły się dopiero w 2006 r. Jednakże nadal funkcjonuje szereg ograniczeń w funkcjonowaniu tej swobody. Dlatego w 2015 r. zaproponowana została nowa strategia rynku wewnętrznego, w której do celów priorytetowych włączono urzeczywistnienie jednolitego rynku dla usług i efektywne wdrożenie dyrektywy usługowej. Celem artykułu jest przedstawienie obszarów priorytetowych i inicjatyw nowej strategii rynku wewnętrznego dotyczących sektora usług. Najpierw przedstawiono proces wdrażania programu rynku wewnętrznego, a następnie w kontekście założeń i oceny realizacji dyrektywy usługowej zaprezentowano działania prowadzące do usprawnienia europejskiego rynku usług.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.439.28
URL http://www.dbc.wroc.pl/Content/34078/Stefaniak_Uslugi_w_Nowej_Strategii_Rynku_Wewnetrznego_2016.pdf
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?