Sytuacja dochodowa rodzin wychowujących dziecko z niepełnosprawnością

Olga Komorowska

Abstract

The aim of this article is to present the living standard of the family raising a child with a disability compared with a family raising children without disabilities. The hypothesis assumes that the financial living level of the family with a child with a disability is lower than of the families with children without a disability. The calculation was made using the unpublished data coming from the Household Budget Survey 2014. Income disparities in both groups are at the similar level, but the income level of households with children with disabilities is lower than a family with children without disabilities. Families of the reference group receive a large part of the income from public benefit; this is the main source of income for about 16% of these families. Meeting the needs in this group is lower compared to the group of households with children without a disability.
Author Olga Komorowska (FM/DS)
Olga Komorowska,,
- Department of Statistics
Other language title versionsAnalysis of living standard of families raising a child with a disability
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No483
Pages68-79
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishrodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością, poziom życia, nierówności dochodowe
Keywords in Englishfamily with child with a disability, standard of living, income inequalities
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie sytuacji dochodowej rodziny wychowującej dziecko z niepełnosprawnością na tle sytuacji dochodowej rodziny wychowującej dzieci bez niepełnosprawności oraz określenie stopnia zaspokojenia potrzeb w obu badanych grupach gospodarstw. Postawiona hipoteza zakłada, że poziom finansowy życia rodziny opiekującej się dzieckiem z niepełnosprawnością jest niższy w porównaniu z rodziną opiekującą się dziećmi bez niepełnoprawności, pomimo otrzymywanych świadczeń socjalnych, których jednym z celów jest wyrównanie poziomu dochodów. Ważną kwestią jest, z punktu widzenia udzielanego wsparcia przez państwo, określenie, jak duża jest dysproporcja między dochodami w obu typach rodzin. Druga hipoteza zakłada, że stopień zaspokojenia potrzeb, szczególnie w odniesieniu do czasu wolnego, jest niższy w gospodarstwach z dzieckiem z niepełnosprawnością. Obliczenia zostały dokonane na podstawie nieopublikowanych danych z Badania Budżetu Gospodarstw Domowych (BBGD) realizowanego przez Główny Urząd Statystyczny w 2014 r. Nierówności dochodowe w obu badanych grupach są na podobnym poziomie, jednak poziom dochodu w gospodarstwach z dzieckiem z niepełnosprawnością jest niższy w porównaniu z gospodarstwami z dziećmi bez niepełnosprawności. W przypadku gdy analiza dochodu dokonana zostanie w rozbiciu na percentyle, można zauważyć wyższy dochód w gospodarstwach z dzieckiem z niepełnosprawnością jedynie w dwóch dolnych percentylach. Gospodarstwa z grupy referencyjnej dużą część dochodu pobierają ze świadczeń publicznych – co w przypadku 16,1% tych gospodarstw stanowi główne źródło utrzymania. Zaspokojenie potrzeb w tej grupie jest niższe w porównaniu z grupą gospodarstw z dziećmi bez niepełnosprawności, szczególnie jeżeli chodzi o czas wolny i wyjazdy na wakacje.
DOIDOI:10.15611/pn.2017.483.06
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=39179
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?