Badanie uczciwości edukacyjnej

Małgorzata Czaja

Abstract

An important and central dimension of education is ethics, including a permanent disposition of observance of moral principles. Honesty based in social relations on the observance of recognized moral norms is a very important element of students' development. It is also crucial for the moral status of educational institutions. A survey was conducted, the main purpose of which was to obtain information whether students in today's education perceive honesty as personal and social responsibility. The results suggest that relatively few students perceive that acceptance of dishonesty at the school level opens up the dishonesty of an adult's life. It is worth thinking more broadly about the importance of integrity to prepare students for future challenges related to integrity and ethical dilemmas.
Author Małgorzata Czaja (FCh / DDPS)
Małgorzata Czaja,,
- Division of Didactics and Popular Science
Other language title versionsResearch on educational honesty
Pages41-46
Publication size in sheets0.5
Book Čtrnáctová Hana, Nesměrák Karel, Teplá Milada (eds.): DidSci Plus - Research in Didactics of Science PLUS: proceedings of the International Conference: Charles University - Faculty of Science, Prague, 25th-27th June 2018, 2018, Charles University, Faculty of Science, ISBN 978-80-7444-065-6, 488 p.
Keywords in Polishbadania ankietowe, edukacja, uczciwość
Keywords in Englisheducation, educational dishonesty, students opinion
Abstract in PolishIstotnym i centralnym wymiarem edukacji jest etyka, w tym stała dyspozycja przestrzegania zasad moralnych. Uczciwość polegająca w relacjach społecznych na przestrzeganiu uznanych norm moralnych jest bardzo ważnym elementem rozwoju uczniów. Jest również kluczowa dla moralnego statusu instytucji edukacyjnych. Przeprowadzono badanie ankietowe, którego głównym celem było uzyskanie informacji, czy uczniowie w dzisiejszym szkolnictwie postrzegają uczciwość jako odpowiedzialność osobistą i społeczną. Wyniki sugerują, że stosunkowo niewielu uczniów dostrzega, że akceptacja nieuczciwości na poziomie szkoły otwiera na nieuczciwość życia dorosłego. Warto przemyśleć szerzej znaczenie uczciwości, aby przygotować uczniów do przyszłych wyzwań związanych z uczciwością i dylematami etycznymi.
URL http://www.didsciplus.cz/anglictina/DidSciPlus2018.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)0
Citation count*
Additional fields
UwagiBrak objętości od autora
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back