Cyfrowy uczeń we współczesnej szkole - dyskusja o obecnym stanie edukacji

Grażyna Penkowska

Abstract

Określenie „przeciążenie informacyjne”, które Alvin Toffler umieścił w książce Szok przyszłości wydanej po raz pierwszy w 1970 roku, było wówczas zwrotem futurystycznym (Toffler, s. 316). Z perspektywy prawie półwiecza utopijna wizja Tofflera dziś jest rzeczywistością. Znaczący udział w narastaniu zjawiska przeciążenia informacyjnego odgrywają nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Musimy więc zadać sobie pytanie, jak powinna się zmieniać współczesna edukacja, gdzie postawić granicę przy włączaniu nowoczesnych technologii do pracy ze studentami. Niniejszy artykuł zawiera rozważania dotyczące diagnozy zjawiska przeładowania informacyjnego oraz próbę określenia pozycji nauczyciela w cyfrowym świecie. Współcześni uczniowie stali się swoistymi zakładnikami nowoczesnych technologii, ale nie zawsze przekłada się to na lepszą jakość kształcenia.
Author Grażyna Penkowska (FSS/IE/LME)
Grażyna Penkowska,,
- Laboratory of Media Education
Other language title versionsDigital student in modern school - discussion about the current state of education
Journal seriesLubelski Rocznik Pedagogiczny, ISSN 0137-6136, e-ISSN 2449-8327, (B 10 pkt)
Issue year2017
Vol36
No4
Pages65-73
Publication size in sheets0.50
Keywords in Polishcyfrowy uczeń, środowisko sieciowe, urządzenia mobilne, wielozadaniowość
Keywords in Englishdigital student, network environment, mobile devices, multi-tasking
DOIDOI:10.17951/lrp.2017.36.4.65
URL http://journals.umcs.pl/lrp/article/download/4530/5528
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 04-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?