Związek między zaufaniem do przełożonego a postawami pracowników wobec organizacji i milczeniem organizacyjnym

Paweł Jurek

Abstract

The aim of the article is to investigate the relationships between perceived employee trust in the superior and employee silence in the organization. The study involved N = 725 employees from various companies operating on the Polish market. It was predicted that trust in the superior is associated with employee silence, where the mediator of this relationship is the emotional attitude towards the organization. To verify the hypotheses, a structural equation model reflecting the predicted relations between variables was tested. The results confirmed both direct and indirect—through a negative emotional attitude towards the organization—relationships between trust in the superior and the reasons for silence in the organization. The results are discussed in the context of practical implications that have an impact on building organizational climate for managers and human resource specialists.
Author Paweł Jurek (FSS / IPsych / DSP)
Paweł Jurek,,
- Division of Social Psychology
Other language title versionsThe relationship between trust in the superior and employee attitudes towards the organization and organizational silence
Journal seriesZarządzanie Zasobami Ludzkimi, ISSN 1641-0874, e-ISSN 2543-4411, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
No2 (127)
Pages71-84
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishklimat zaufania, milczenie organizacyjne, pozytywne i negatywne nastawienie wobec organizacji
Keywords in Englishtrust climate, organizational silence, positive and negative attitude towards the organization
Abstract in PolishCelem artykułu jest zaprezentowanie wyników badania na temat związku między postrzeganym zaufaniem do przełożonego a milczeniem pracowników w organizacji. W badaniu wzięło udział N = 725 pracowników różnych przedsiębiorstw działających na polskim rynku. Przewidywano, że zaufanie do przełożonego wiąże się negatywnie z milczeniem pracowników, a mediatorem związku zaufania do przełożonego z milczeniem organizacyjnym jest emocjonalne nastawienie wobec organizacji. W celu zweryfikowania postawionych hipotez przetestowano model równań strukturalnych, odzwierciedlający przewidywane relacje między zmiennymi. Wyniki badania potwierdziły zarówno bezpośredni, jak i pośredni – poprzez negatywne emocjonalne nastawienie wobec organizacji – związek zaufania, jakim pracownicy darzą swoich bezpośrednich przełożonych, z motywami zachowania milczenia w organizacji. Uzyskane wyniki omówiono w kontekście implikacji praktycznych dla menedżerów i specjalistów HR, mających wpływ na tworzenie klimatu organizacyjnego.
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?