Wpływ wybranych uwarunkowań geograficznych na stosunki wodne i siedliska roślinne rezerwatu przyrody "Piaśnickie Łąki"

Marta Budzisz , Ewa Woźniak , Filip Duda , Łukasz Pietruszyński

Abstract

n/a
Author Marta Budzisz KH
Marta Budzisz,,
- Department of Hydrology
, Ewa Woźniak KH
Ewa Woźniak,,
- Department of Hydrology
, Filip Duda KH
Filip Duda,,
- Department of Hydrology
, Łukasz Pietruszyński KH
Łukasz Pietruszyński,,
- Department of Hydrology
Other language title versionsInfluence of selected geographical condition on water relations and plant sites of the nature reserve "Piaśnickie Łąki"
Journal seriesSłupskie Prace Geograficzne, ISSN 1641-8468
Issue year2017
No14
Pages5-24
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishochrona czynna, warunki hydrograficzne, obszary podmokłe, zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinietum medioeuropaeum), Piaśnickie Łąki
Keywords in Englishactive protection, hydrographic conditions, wetlands, fen meadows (Molinietum medieuropaeum), Piaśnica meadows
Languagepl polski
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 23-04-2018, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 23-04-2018, ArticleFromJournal
Citation count*0
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back