Teoria wychowania państwowego Kazimierza Sośnickiego a dziecięce obywatelstwo

Maria Szczepska-Pustkowska , Małgorzata Lewartowska-Zychowicz , Longina Strumska-Cylwik

Abstract

The aim of this work is an attempt to reconstruct and update the concept of state upbringing of Kazimierz Sośnicki. It seems to be significant in the context of the growing role of the state in the contemporary European reality of migration anxiety. The starting point of analysis is to establish the concept of K. Sośnicki in an idea of duality of a two-way relationship between social relations and socially constructed ethos, from which a particular participatory methodology of state upbringing has been derived. We perceive it as a project that is inclined towards children’s citizenship, which gives the possibility of making comparisons with Janusz Korczak’s thinking about child’s citizenship.
Author Maria Szczepska-Pustkowska (FSS / IE / DGP)
Maria Szczepska-Pustkowska,,
- Division of General Pedagogy
, Małgorzata Lewartowska-Zychowicz (FSS / IE / DGP)
Małgorzata Lewartowska-Zychowicz,,
- Division of General Pedagogy
, Longina Strumska-Cylwik (FSS / IE / DGP)
Longina Strumska-Cylwik,,
- Division of General Pedagogy
Other language title versionsThe theory of state upbringing of Kazimierz Sośnicki and children’s citizenship
Journal seriesPrzegląd Pedagogiczny, ISSN 1897-6557, (B 8 pkt)
Issue year2018
No2
Pages23-39
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishpedagogika: dekonstrukcja-scalanie, dziecięce obywatelstwo, partycypacja, wolność-zniewolenie, wychowanie państwowe
Keywords in Englishpedagogy: deconstruction-merging, children’s citizenship, participation, freedom-enslavement, state upbringing
Abstract in PolishZamysłem tekstu jest próba zrekonstruowania i zaktualizowania koncepcji wychowania państwowego Kazimierza Sośnickiego. Przedsięwzięcie wydaje się znaczące w kontekście wzrastającej roli państwa we współczesnej europejskiej rzeczywistości lęku migracyjnego. Punktem wyjścia podjętych analiz jest umocowanie koncepcji K. Sośnickiego w idei dwukierunkowej zależności między społecznymi relacjami a społecznie konstruowanymi etosami, z której wywiedziona została swoista partycypacyjna metodyka wychowania państwowego. Postrzegamy ją jako projekt stanowiący wychylenie w kierunku dziecięcego obywatelstwa, który daje możliwość czynienia porównań z Janusza Korczaka myśleniem o dziecięcym obywatelstwie.
Languagepl polski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back