Smartfon jako narzędzie wsparcia procesu absorpcji informacji podczas zakupów - wyniki badań wśród konsumentów pokolenia Y

Sylwia Badowska , Liwia Delińska

Abstract

The aim of the paper is to identify selected manners of using the smartphone as a tool supporting absorption of information by young consumers during shopping in stationary shops. To verify the research goal, the survey conducted in 2017 among the consumer group at the age of 20–24 was used. The results suggest that the tested consumers have developed the habit of using a smartphone during a purchase in shops. The device has become a utility tool to absorb commercial information and others’ recommendations, what is changing the decision-making process actively. The results may be used in shaping marketing strategies for the Y generation properly.
Author Sylwia Badowska (FM / DMar / MSU)
Sylwia Badowska,,
- Marketing of Services Unit
, Liwia Delińska (FM / DMar)
Liwia Delińska,,
- Department of Marketing
Other language title versionsSmartphone as a tool supporting a process of absorption of information during shopping - empirical research among consumers of generation Y
Journal seriesAnnales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia, ISSN 0459-9586, e-ISSN 2449-8513, (B 11 pkt)
Issue year2018
Vol52
No2
Pages7-16
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishabsorpcja informacji, smartfon, proces zakupowy, zakupy, pokolenie Y
Keywords in Englishinformation absorption, smartphone, purchasing process, shopping, generation Y
Abstract in PolishCelem niniejszego artykułu jest zidentyfikowanie wybranych sposobów wykorzystania smartfonu jako narzędzia wspierającego proces absorpcji informacji podczas dokonywania zakupów przez młodych konsumentów w stacjonarnych punktach sprzedaży. Do weryfikacji celu posłużono się badaniami własnymi autorek, przeprowadzonymi w 2017 r. w grupie konsumentów w wieku 20–24 lata. Wyniki sugerują, iż wśród badanych konsumentów wykształcił się nawyk korzystania ze smartfonów w czasie zakupów w sklepach. Urządzenie to stało się użytecznym narzędziem pozyskiwania bieżących informacji handlowych i rekomendacji, co aktywnie zmienia proces decyzyjny. Wyniki mogą mieć zastosowanie we właściwym kształtowaniu strategii marketingowych dla pokolenia Y.
DOIDOI:10.17951/h.2018.52.2.7-16
URL https://journals.umcs.pl/h/article/view/6199/5370
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back