Przyczyny wojny pięciodniowej i sytuacja geopolityczna Gruzji po konflikcie z Federacją Rosyjską

Katarzyna Małachowska

Abstract

In the following article the causes and outcomes of the Russo-Georgian conflict are discussed. The question of the five day war is often omitted in Polish scientific journals, yet it should not be forgotten. The autor of the article writes about how a conflict with so tragic consequences was born, although it lasted only five days. It should be kept in mind that the conflict cannot be ended until two separatist republics functioning in Georgia (Abkhazia and South Ossetia) gain full independence. Additionally, the Russian Federation cannot allow for the total independence of Georgia since it plays a crucial role in maintaining the state's internal and energetic security.
Author Katarzyna Małachowska (FSS / IPS)
Katarzyna Małachowska,,
- Institute of Political Sciences
Other language title versionsThe causes of the five-day war and the geopolitical situation of Georgia after the conflict with the Russian Federation
Journal seriesGdańskie Studia Międzynarodowe, ISSN 1730-4652, (B 4 pkt)
Issue year2017
Vol15
No1-2
Pages132-147
Publication size in sheets1.15
Keywords in Polishwojna pięciodniowa, Gruzja, Federacja Rosyjska, Stany Zjednoczone, sytuacja geopolityczna
Keywords in EnglishFive Day War, Georgia, Russian Federation, United States, geopolitical situation
Abstract in PolishW niniejszym artykule zostały przedstawione zagadnienia opisujące przyczyny wybuchu konfliktu rosyjsko-gruzińskiego i jego skutków. Temat wojny pięciodniowej wielokrotnie jest pomijany w polskich pismach naukowych, jednak nie powinno się o nim zapominać. Autorka opisuje w jaki sposób doszło do wybuchu tak tragicznego w skutkach konfliktu, mimo iż trwał zaledwie pięć dni. Zauważyć należy iż jest to konflikt, który nie może zostać zakończony do momentu kiedy to separatystyczne republiki na terenie Gruzji (Abchazja i Osteia Południowa) nie uzyskają pełnej niepodległości. Co więcej Federacja Rosyjska nie może pozwolić na pełne uniezależnienie się państwa gruzińskiego, gdyż jest to strategiczny element jej bezpieczeństwa, zarówno energetycznego jak i państwowego.
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gsm/article/view/3001/2422
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Other open licence; with publication
File
Malachowska_Katarzyna_Przyczyny_wojny_pieciodniowej_2017.pdf 159.07 KB
Score (nominal)4
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 4.0, 31-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?