Scientific diving in natural sciences

Jarosław Kur , Monika Mioduchowska

Abstract

Scientific diving is increasingly being used for numerous studies. Moreover, this form of diving allows for the conduction of interdisciplinary research. The current nomenclature of this type of dive is defined as scuba diving to collect information to support science by using diving techniques. Underwater research is particularly important in the natural sciences where it allows for the non-invasive observations of fauna and flora of aquatic ecosystems in their natural environment. At the same time, the use of diving for scientific purposes avoids mistakes made in random sampling, which is related to the use of classical sampling methods. As a result, such diving is crucial in systematic, ecological and behavioural analysis. Nevertheless, dive techniques, however versatile, require optimisation, separate study and systematisation, depending on the type of research conducted. This article is an attempt to present an outline of the topic, to systematise basic concepts in presenting the principles of legal regulations in Poland and abroad..
Author Jarosław Kur
Jarosław Kur,,
-
, Monika Mioduchowska (FB / DGB)
Monika Mioduchowska,,
- Katedra Genetyki i Biosystematyki
Other language title versionsNurkowanie badawcze w naukach przyrodniczych
Journal seriesPolish Hyperbaric Research, ISSN 1734-7009, e-ISSN 2084-0535, (B 8 pkt)
Issue year2018
Vol65
No4
Pages55-62
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishnurkowanie naukowe, nurkowanie zawodowe, prace podwodne, sprzęt do badań podwodnych
Keywords in Englishscientific diving, professional diving, underwater works, equipment for underwater research
Abstract in PolishNurkowanie w celach naukowych, z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu w postaci aparatów oddechowych, jest coraz częściej wykorzystywane do licznych badań. Co więcej, taka forma nurkowania pozwala na prowadzenie badań interdyscyplinarnych. Aktualna nomenklatura ten rodzaj nurkowania definiuje jako nurkowanie w celu zbierania informacji, służących szeroko pojętej nauce lub wspieranie idei nauki wykorzystując techniki nurkowania. Technika badań podwodnych jest szczególnie istotna w naukach przyrodniczych, gdzie umożliwia nieinwazyjne obserwacje fauny i flory ekosystemów wodnych w ich naturalnym środowisku. Jednocześnie zastosowanie nurkowania w celach naukowych pozwala uniknąć błędów, popełnianych przy losowym pobieraniu materiału, co związane jest ze stosowaniem klasycznej metodyki próbkowania. W rezultacie takie nurkowanie ma kluczowe znaczenie w analizach systematycznych, ekologicznych czy behawioralnych. Niemniej jednak technika nurkowania, jakkolwiek uniwersalna, wymaga optymalizacji, odrębnych opracowań i usystematyzowania, zależnie od rodzaju prowadzonych badań naukowych. Niniejsza praca umożliwia poznanie znaczenia nurkowania prowadzonego w celach naukowych oraz systematyzuje podstawowe pojęcia związane z zasadami regulacji prawnych w Polsce jak i za granicami kraju.
DOIDOI:10.2478/phr-2018-0024
URL https://doi.org/10.2478/phr-2018-0024
Languageen angielski , pl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back