Inny, inność/obcość w perspektywie doświadczeń edukacyjnych - fenomenograficzne poszukiwanie znaczeń

Dorota Krzemińska , Jolanta Rzeźnicka-Krupa

Abstract

In the the article the authors present a research study conducted within the didactic course at Belgian university. The idea of the course was devoted to: The Other in education and education to the Other: philosophical and socio-cultural aspects of education in diversity and mainly concentrated on the category of difference and the phenomenon of Other/otherness, which, among other, were exemplified by the phenomenon of intellectual disability. Theoretical context of a qualitative research with application of phenomenography were philosophical concepts of B. Waldenfels and H.G. Gadamer. The results of the research study show what meanings construct the ways of understanding and interpreting the phenomenon of Other/otherness and the category of difference in the research group.
Autor Dorota Krzemińska (WNS / IPed / ZPSpec)
Dorota Krzemińska
- Zakład Pedagogiki Specjalnej
, Jolanta Rzeźnicka-Krupa (WNS / IPed / ZPSpec)
Jolanta Rzeźnicka-Krupa
- Zakład Pedagogiki Specjalnej
Inne wersje tytułuOther, otherness/strengeness in the educational experiences perspective: the phenomenographic searching of meanings
Tytuł czasopisma/seriiNiepełnosprawność. Półrocznik naukowy, ISSN 2080-9476, e-ISSN 2544-0519, (B 11 pkt)
Rok wydania2018
Nr32
Paginacja180-207
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1.35
Słowa kluczowe w języku polskimInny, inność/obcość, różnica, fenomenografia, interpretacja znaczeń
Słowa kluczowe w języku angielskimOther, otherness/strangeness, difference, phenomenography, interpretation of meanings
Streszczenie w języku polskimW prezentowanym tekście autorki przedstawiają badania prowadzone w ramach realizacji kursu z międzynarodową grupą studentów w belgijskiej uczelni. Problematyka zajęć o tematyce: The Other in education and education to the Other: philosophical and socio-cultural aspects of education in diversity, koncentrowała się wokół kategorii różnicy oraz pojęcia Innego/inności. Powyższe kategorie były egzemplifikowane m.in. poprzez zjawisko niepełnosprawności intelektualnej. Kontekst badań empirycznych przeprowadzonych w trakcie zajęć wykładowo-warsztatowych ze studentami był osadzony w jakościowym modelu empirii z zastosowaniem fenomenografii, ich teoretyczną płaszczyznę stanowiły koncepcje filozoficzne B. Waldenfelsa i H.G. Gadamera. Rezultaty badań ukazują szczegółowo, jakie znaczenia konstruują sposoby rozumienia i interpretacji kategorii różnicy oraz pojęć Innego/inności w grupie badanych studentów.
URL https://niepelnosprawnosc.ug.edu.pl/archiwum-pdf/niepelnosprawnosc32.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)11
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 11.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?