Inny, inność/obcość w perspektywie doświadczeń edukacyjnych - fenomenograficzne poszukiwanie znaczeń

Dorota Krzemińska , Jolanta Rzeźnicka-Krupa

Abstract

In the the article the authors present a research study conducted within the didactic course at Belgian university. The idea of the course was devoted to: The Other in education and education to the Other: philosophical and socio-cultural aspects of education in diversity and mainly concentrated on the category of difference and the phenomenon of Other/otherness, which, among other, were exemplified by the phenomenon of intellectual disability. Theoretical context of a qualitative research with application of phenomenography were philosophical concepts of B. Waldenfels and H.G. Gadamer. The results of the research study show what meanings construct the ways of understanding and interpreting the phenomenon of Other/otherness and the category of difference in the research group.
Author Dorota Krzemińska (FSS/IE/DSpecE)
Dorota Krzemińska,,
- Division of Special Education
, Jolanta Rzeźnicka-Krupa (FSS/IE/DSpecE)
Jolanta Rzeźnicka-Krupa,,
- Division of Special Education
Other language title versionsOther, otherness/strengeness in the educational experiences perspective: the phenomenographic searching of meanings
Journal seriesNiepełnosprawność. Półrocznik naukowy, ISSN 2080-9476, e-ISSN 2544-0519, (B 11 pkt)
Issue year2018
No32
Pages180-207
Publication size in sheets1.35
Keywords in PolishInny, inność/obcość, różnica, fenomenografia, interpretacja znaczeń
Keywords in EnglishOther, otherness/strangeness, difference, phenomenography, interpretation of meanings
Abstract in PolishW prezentowanym tekście autorki przedstawiają badania prowadzone w ramach realizacji kursu z międzynarodową grupą studentów w belgijskiej uczelni. Problematyka zajęć o tematyce: The Other in education and education to the Other: philosophical and socio-cultural aspects of education in diversity, koncentrowała się wokół kategorii różnicy oraz pojęcia Innego/inności. Powyższe kategorie były egzemplifikowane m.in. poprzez zjawisko niepełnosprawności intelektualnej. Kontekst badań empirycznych przeprowadzonych w trakcie zajęć wykładowo-warsztatowych ze studentami był osadzony w jakościowym modelu empirii z zastosowaniem fenomenografii, ich teoretyczną płaszczyznę stanowiły koncepcje filozoficzne B. Waldenfelsa i H.G. Gadamera. Rezultaty badań ukazują szczegółowo, jakie znaczenia konstruują sposoby rozumienia i interpretacji kategorii różnicy oraz pojęć Innego/inności w grupie badanych studentów.
URL https://niepelnosprawnosc.ug.edu.pl/archiwum-pdf/niepelnosprawnosc32.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?