Infrastrukturalne determinanty zdolności przepustowej portów rybackich na przykładzie portu w Kołobrzegu

Adam Mytlewski , Marcin Rakowski

Abstract

The article presents the importance of local fishing ports with their existing infrastructure in transport and shipment processes. In order to economize the activity of these infrastructure nodes it is necessary to use measures to better understand them and make the right decisions. The analysis and use of the capacity parameter could be useful to streamline the infrastructure determinants of the port capacity in Kołobrzeg.
Author Adam Mytlewski (FE / DEMTC)
Adam Mytlewski,,
- Department of Economics and Management of Transportation Companies
, Marcin Rakowski
Marcin Rakowski,,
-
Other language title versionsThe infrastructure capacity determinants of fishing ports in Poland on example of port Kołobrzeg
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, ISSN 0208-4821, (B 8 pkt)
Issue year2017
No62
Pages271-282
Publication size in sheets0.55
Abstract in PolishW artykule przedstawiono znaczenie portów rybackich oraz istniejącej w nich infrastruktury w realizacji procesów transportowych i przeładunkowych. W celu ekonomizacji działalności tych węzłów infrastruktury niezbędne jest użycie miar służących lepszemu ich poznaniu i podejmowaniu właściwych decyzji. Użycie parametru zdolności przepustowej pozwoliło na strukturalizację determinantów infrastrukturalnych zdolności przepustowej portu w Kołobrzegu.
URL http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2395
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 15-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 15-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back