Zainteresowanie pokolenia Y usługami bankowości internetowej - wyniki badania empirycznego

Justyna Rutecka , Joanna Bednarz

Abstract

Currently, banks offer a wide range of products and services that are available on the Internet. They are addressed especially to younger clients, called generation Y. They are active participants on the Internet and expect to have quick and convenient access to banking products and accumulated funds. The article presents the results of an empirical study. The main objective of this study was to examine the interest of Poles from generation Y in Internet banking services. It was also important to indicate the types of banking services which young clients are mostly interested in and the reasons why they use this distribution and communication channel. The analysis showed that 97% of the representatives of the generation Y are active users of online banking. They appreciate direct access to their money from any place and at any time. 93% of this generation’s representatives use payment cards and are able to make on-line payments. The survey has also shown that this group of customers rarely visits bank offices personally. They prefer to access their financial resources through on-line channels.
Author Justyna Rutecka (FE)
Justyna Rutecka,,
- Faculty of Economics
, Joanna Bednarz (FE / IIB)
Joanna Bednarz,,
- Institute of International Business
Other language title versionsGeneration Y's interest in internet banking services - the results of empirical studies
Journal seriesWspółczesna Gospodarka, ISSN 2082-677X, (B 9 pkt)
Issue year2017
Vol8
No2
Pages1-16
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishbankowość internetowa, pokolenie Y, prosumenci, usługi bankowości internetowej
Keywords in Englishinternet banking, generation Y, prosumers, banking services
Abstract in PolishDostęp do Internetu sprawia, że każda gałąź gospodarki próbuje korzystać z tego kanału chcąc poszerzyć swoją ofertę i dotrzeć z nią do jak najliczniejszego grona nabywców. Tak dzieje się również w świecie usług bankowych. Wpływ na te zmiany mają także sami klienci, którzy obecnie oczekują szybkiego i wygodnego dostępu do banku, produktów i zgromadzonych środków finansowych. Oczekiwania te charakteryzują głównie reprezentantów młodszego pokolenia, którzy są aktywnymi uczestnikami w sieci. Artykuł przedstawia wyniki badania empirycznego, którego podstawowym celem było zbadanie zainteresowania Polaków należących do pokolenia Y usługami bankowości internetowej. Istotne znaczenie miało również wskazanie rodzajów usług, które cieszą się największym zainteresowaniem oraz powodów, dla których klienci korzystają z tego kanału dystrybucji i komunikacji. Wpisuje się on w działania badawcze prowadzone przez banki zmierzające do lepszego poznania tej odmiennej, młodej grupy klientów. Przeprowadzona analiza wykazała, że przedstawiciele pokolenia Y w 98% to aktywni użytkownicy bankowości internetowej. Cenią sobie dostęp do swoich pieniędzy w każdym miejscu i czasie. Osoby te bardzo często korzystają z kart płatniczych oraz możliwości dokonywania płatności i przelewów przez Internet (92%). Wyniki badania pokazują również, że ta grupa klientów rzadko osobiście odwiedza placówki bankowe. Preferuje przeważnie mobilny dostęp do swoich środków finansowych.
URL http://www.wspolczesnagospodarka.pl/wp-content/uploads/2017/06/1_Rutecka_J_Bednarz_WG_2_2017_GE.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back