The share of pedestrian traffic in the city center as a determinant of the goals of sustainable mobility on the example of Świętojańska Street in Gdynia

Paweł Gałka

Abstract

The article presents the results of traffic research on Świętojańska Street in Gdynia. The subject of the research was considered significant due to the benefits resulting from changes in the ways of travel (especially in cities) and the increase in the share of sustainable tourism, in particular in the case of pedestrian travel, observed in many European Union cities. The research shows that the share of pedestrian traffic in the center of Gdynia is higher than the average for this city, but at the same time the largest share in travel in this area has passenger cars. Such a division of transport tasks should be considered disadvantageous from the point of view of the goals of sustainable mobility. The article mainly used own research carried out using the observation method within the Civitas Dynamo program, as well as the literature of the subject (articles) and research reports.
Author Paweł Gałka (FE / DTM)
Paweł Gałka,,
- Department of Transportation Market
Journal seriesTransport Economics and Logistics, [Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka], ISSN 2545-1642, [0208-4821], (0 pkt)
Issue year2019
Vol83
Pages153-161
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpodróże pieszych, transport publiczny, podział zadań przewozowych
Keywords in Englishpedestrian travel, public transport, division of transport tasks
Abstract in PolishArtykuł przedstawia wyniki badań ruchu na ul. Świętojańskiej w Gdyni. Tematykę badań uznano za istotną ze względu na korzyści wynikające ze zmian w sposobach podróży (w szczególności w miastach) i obserwowanego w wielu miastach UE wzrostu udziału podróży uznawanych z zrównoważone, w tym zwłaszcza podróży pieszych. Z badań wynika, że udział podróży pieszych w centrum Gdyni jest wyższy od przeciętnego dla tego miasta, ale jednocześnie największy udział w podróżach w tym rejonie mają samochody osobowe. Taki podział zadań przewozowych należy uznać za niekorzystny z punktu widzenia celów zrównoważonej mobilności. W artykule wykorzystano przede wszystkim badania własne zrealizowane metodą obserwacji w ramach programu Civitas Dynamo a także literaturę przedmiotu (artykuły) oraz raporty z badań.
DOIDOI:10.26881/etil.2019.83.12
URL http://dx.doi.org/10.26881/etil.2019.83.12
Languageen angielski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne (CC-BY-NC); with publication
File
Galka_Pawel_The_ share_of_pedestrian_traffic_2019.pdf 783.32 KB
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 09-03-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaUtwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?