Podłoże neurofizjologiczne zmienności behawioralnej u szczurów w kontekście uzależnień

Orest Kletke , Dominika Kawka , Joanna Mackiewicz , Michał Jaskulski , Karolina Plucińska , Grażyna Jerzemowska

Abstract

Uzależnienie jest zaburzeniem, które jednoznacznie w negatywny sposób wpływa na życie osoby chorej. Choroba rozwija się na skutek zaburzeń funkcjonowania mózgowego układu nagrody, przejmując kontrolę nad behawiorem związanym z motywacją. Okazuje się, że zwiększona reaktywność zwierząt na nowość, widoczna w teście nowości, współistnieje ze zwiększoną podatnością na stres i uzależnienia lekowe. Celem poniższej pracy przeglądowej jest przybliżenie wiadomości na temat zwierząt o odmiennej charakterystyce behawioralnej wyodrębnionej na podstawie testu nowości (zwierzęta wysoko- (HR, high responders) i niskoaktywne motorycznie (LR), low responders) oraz wynikających z niej różnic, przy zwróceniu szczególnej uwagi na problematykę uzależnień.
Author Orest Kletke (FB)
Orest Kletke,,
- Faculty of Biology
, Dominika Kawka (FB)
Dominika Kawka,,
- Faculty of Biology
, Joanna Mackiewicz (FB)
Joanna Mackiewicz,,
- Faculty of Biology
, Michał Jaskulski (FB / DAHP)
Michał Jaskulski,,
- Department of Animal and Human Physiology
, Karolina Plucińska (FB / DAHP)
Karolina Plucińska,,
- Department of Animal and Human Physiology
, Grażyna Jerzemowska (FB / DAHP)
Grażyna Jerzemowska,,
- Department of Animal and Human Physiology
Other language title versionsThe neurophysiological basis of behavioral variability in rats in the context of addict ion
Pages41-46
Publication size in sheets0.59
Book Nyćkowiak Jędrzej , Leśny Jacek (eds.): Nauki przyrodnicze, cz. 11, Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce , 2018, Młodzi Naukowcy, ISBN 978-83-66139-42-8, [978-83-66139-41-1, 978-83-65917-70-6], 142 p.
Keywords in Polishuzależnienia, zwierzęta wysoko- i niskoaktywne motorycznie, test nowości, brzuszne pole nakrywki śródmózgowia, jądro półleżące
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 5.0, 28-01-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?