Zmiany w światowym transporcie lotniczym w segmencie turystycznym w latach 2008-2015

Jan Andrzej Wendt , Tomasz Wiskulski

Abstract

Air transport plays an undeniably huge role in the development of tourism, one of the fastest growing sectors of the economy. His role in transport of passengers increased even more with the advent of charter and low-cost airlines. The aim of this study is to show the changes in the volume of air passenger traffic at major airports of the world. In order to show its importance in tourism presents the changes in the size of international passenger traffic. The aim of the study is also to show changes in the air transport tourist - related to crash of the global economy from the crisis. For its implementation was chosen analysis of changes in passenger traffic and total international traffic. Also shown changes in the traffic in the major tourist airports of the world. To show the influence of political factors selected analysis of changes in volume of passenger traffic at the airports in Egypt, Morocco and Tunisia. The analysis lead to the conclusion that it is clearly visible a greater geographical diversity of ports with the largest international passenger traffic compared to the largest airports in total traffic. Among the latter, in addition to the emergence of new airports in Asia, traditionally a large group create the ports of the United States. Among the twenty largest airports in the world increased the largest number of passengers at the airports in Dubai, Singapore and Istanbul. And in international traffic at airports in Kuala Lumpur, Istanbul and Taipei.
Author Jan Andrzej Wendt (FOG / IG / DRDG)
Jan Andrzej Wendt,,
- Department of Regional Development Geography
, Tomasz Wiskulski
Tomasz Wiskulski,,
-
Other language title versionsChanges in the world air transport segment tourism in the years 2008-2015
Journal seriesProblemy Transportu i Logistyki, ISSN 1644-275X, e-ISSN 2353-3005, (B 10 pkt)
Issue year2016
No35
Pages187-197
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishporty lotnicze, transport lotniczy, turystyka, międzynarodowy ruch pasażerski
Keywords in Englishairports, air transport, tourism, international passenger traffic
Abstract in PolishTransport lotniczy odgrywa niezaprzeczalnie olbrzymią rolę w rozwoju turystyki, jednego z najszybciej rozwijających się współcześnie sektorów gospodarki. Jego rola w przewozach pasażerskich wzrosła jeszcze bardziej wraz z pojawieniem się przewozów czarterowych oraz tanich linii lotniczych. Celem niniejszego opracowania jest ukazanie zmian w wielkości lotniczego ruchu pasażerskiego na największych lotniskach świata. W celu prezentacji jego znaczenia w turystyce przedstawiono zmiany wielkości międzynarodowego ruchu pasażerskiego. Celem artykułu jest również pokazanie zmian w lotniczych przewozach turystycznych związanych z wychodzeniem światowej gospodarki z kryzysu. Dla jego realizacji wybrano analizę zmian ruchu pasażerskiego ogółem i ruchu międzynarodowego. Przedstawiono także zmiany w ruchu w największych turystycznych portach lotniczych świata. Dla ukazania wpływu czynników politycznych wybrano analizę zmian wielkości ruchu pasażerskiego na lotniskach w Egipcie, Maroku i Tunezji. Przeprowadzona analiza prowadzi do wniosku, że wyraźne widoczne jest większe zróżnicowanie geograficzne portów o największym międzynarodowym ruchu pasażerskim w stosunku do lotnisk o największym ruchu ogółem. Wśród tych ostatnich, poza pojawieniem się nowych portów lotniczych z Azji, tradycyjnie dużą grupę stanowią porty ze Stanów Zjednoczonych. Wśród 20 największych portów lotniczych świata najbardziej wzrosła liczba pasażerów na lotniskach w Dubaju, Singapurze i Stambule, a w ruchu międzynarodowym w portach lotniczych Kuala Lumpur, Stambule i Taipei.
DOIDOI:10.18276/ptl.2016.35-18
URL https://wnus.edu.pl/ptil/file/article/download/5236.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, ArticleFromJournal
Citation count*3 (2020-03-30)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?