Dualna cena transferowa i jej sprawozdawcze konsekwencje

Jarosław Kujawski

Abstract

In the article, an empirical example of a dual internal (transfer) price, as applied to allocating contract revenue between two cooperating profit centres, has been described. The dual price prevents both dysfunctional behaviour and internal conflict, which might result in rejecting contracts. This situation may occur when the managers of cooperating profit centres perceive the contracts as a threat to their profitability performance targets. As a method of dual price calculation the contribution margin ratio conservation principle has been put forward. This approach both levels out marginal profitability ratios of the cooperating profit centres and eliminates undesired managerial behaviour. The arithmetic formulas for the principle have been formulated as well. The managerial report, based on the contribution of accounting idea, which reconciles the surplus of the notional inter-centre revenues to the actual sales revenues, has also been described. Finally, the necessity for extending the dual pricing to manifold (triple, quadruple, etc.) pricing, to be used when more than two (three, four, etc.) profit centres internally cooperate, has been suggested.
Author Jarosław Kujawski (FM / DA / MAU)
Jarosław Kujawski,,
- Management Accounting Unit
Other language title versionsDual transfer price and its reporting consequences
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041 [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No440
Pages349-362
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishcena transferowa, cena wewnętrzna, cena dualna, cena wielokrotna, zasada zachowania marży
Keywords in Englishtransfer price, internal price, dual price, manifold price, profit centre, contribution margin ratio conservation principle
Abstract in PolishW artykule opisano przypadek empiryczny zastosowania dualnej ceny wewnętrznej (transferowej) w rozliczeniu kontraktu między dwoma kooperującymi centrami zysku. Cena dualna zapobiega zachowaniom dysfunkcjonalnym i konfliktowi wewnętrznemu w organizacji, który polega na niepodejmowaniu współpracy w realizacji kontraktów, gdy są one postrzegane jako zagrażające realizacji celów marżowych centrów zysku. Jako metodę kalkulacji ceny dualnej zaproponowano zasadę zachowania wskaźnika marży pokrycia, która powoduje zrównanie rentowności kooperujących centrów zysku i eliminację niepożądanych zachowań menedżerskich. Podano również formułę arytmetyczną wspomagającą tę zasadę. Jako sprawozdanie zarządcze zaproponowano rachunek marż pokrycia wraz z pozycjami korygującymi nadwyżkę sumy przychodów wewnętrznych nad przychodem rzeczywistym. W zakończeniu rozszerzono zakres stosowania ceny dualnej na cenę wielokrotną (potrójną, poczwórną itd.), gdy w transakcji uczestniczą więcej niż dwa centra zysku.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.440.33
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/editions-content?id=37759
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back