Finansowanie inwestycji w odnawialne źródła energii elektrycznej w Polsce

Jerzy Piotr Gwizdała

Abstract

In Poland, as in other European Union countries, the project finance structure is used to finance investments in the field of energy. This method investment financing is often used in the world. The upward trend inhibition in recent periods has been due to the global financial crisis and financial instability in the euro zone. On account of the necessity to develop the energy infrastructure associated with renewable sources, the considerable strengthening in the use of project finance techniques can be expected. The particular progression may be observed in the case of public-private partnership (ppp), where public investments are carried out by private companies. Companies, in case of investment realization in the field of ppp, almost always use project finance, because it is a beneficial way to separate the risks associated with an investment from the balance sheet of the company.
Author Jerzy Piotr Gwizdała (FM / DFFR)
Jerzy Piotr Gwizdała,,
- Department of Finance and Financial Risk
Other language title versionsFinancing renewable energy sources investment in Poland
Journal seriesWspółczesna Gospodarka, ISSN 2082-677X, (B 9 pkt)
Issue year2017
Vol8
No3
Pages71-83
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishenergia, inwestycja, fundusz, finansowanie
Keywords in Englishenergy, investment, fund, funding
Abstract in PolishW Polsce, podobnie jak w pozostałych krajach Unii Europejskiej, w finansowaniu inwestycji z zakresu energetyki wykorzystywana jest struktura project finance. Ten sposób finansowania inwestycji jest często wykorzystywany na świecie. Za-hamowanie tendencji wzrostowej w ostatnich okresach spowodowane było światowym kryzysem finansowym oraz niestabilnością finansową w krajach strefy euro. W związku z koniecznością rozwoju infrastruktury energetycznej związanej ze źródłami odnawialnymi można się spodziewać znacznego wzmocnienia w stosowaniu techniki project finance. Szczególny progres może zostać uwidoczniony w konstrukcji partnerstwa publiczno–prawnego (PPP), gdzie inwestycje publiczne realizowane są przez przedsiębiorstwa prywatne. Firmy, w przypadku realizacji inwestycji z zakresu PPP, prawie zawsze wykorzystują finansowanie przedsięwzięcia typu project finance, ponieważ jest to korzystny sposób na wydzielenie ryzyka związanego z inwestycją z bilansu spółki.
URL http://www.wspolczesnagospodarka.pl/wp-content/uploads/2017/09/5.J.Gwizdala_WG_3_2017_ZiE.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?