Pomiędzy polityką a obywatelskim zaangażowaniem. Studium przypadku kibicowskiego trustu Bohemians Praga 1905

Radosław Kossakowski

Abstract

The traditional Czech football club the Bohemians Prague has become famous mainly due to Antonin Panenka and his victorious penalty kick in the finals of the European Championship in 1976. Less is known of the club's Supporters Trust Družstvo fanoušků Bohe-mians (DFB). The DFB was founded in Match 2005 and saved the club from bankruptcy after several periods of financial mismanagement. Since then, the DFB’s representatives have been involved in numerous legal disputes over the club’s traditional identity and in opposition to the proposed relocation away from the traditional Ďolíček stadium. This effort has been accompanied by the joint initiative, along with the fans of their main local rivals, Slavia Prague, to found a political movement which was successful in the last municipal elections. By focusing on the heterogenous supporters' scene of the Bohemians Prague 1905, this case study provides an empirically informed understanding of supporters' engagement in club governance in the following intertwined areas: financial support, cultural representations, emotional involvement, social networks, politics, and legal expertise. Considering the different levels of Bohemians supporters' involvement, the following questions are raised: What is the role of the DFB in relation to club governance? What is the impact of these activities on club governance? The data that underpins the analysis is drawn from a variety of primary and secondary sources available online and offline. Firstly, 10 semi-structured interviews with supporters and football clubs' officials have been carried out. Secondly, 5 non-participant observations during social gather-ing, municipal council meetings, club events and football matches have been carried out. Thirdly, the research is further informed by a documentary analysis of newspaper articles, e-zines, blogs, internet discussions and websites.
Publication typeArticle/chapter translation
Author Radosław Kossakowski (FSS / IPSJ / DSEL)
Radosław Kossakowski,,
- Division of the Sociology of Everyday Life
Other language title versionsBetween civic engagement and politics: a case study of Bohemians Prague 1905 supporters' trust
Journal seriesMiscellanea Anthropologica et Sociologica, ISSN 2084-2937, e-ISSN 2354-0389, [2354-0389], (B 10 pkt)
Issue year2015
No16 (4)
Pages83-99
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishzaangażowanie kibiców, aktywizm, trust kibicowski, Czeska Republika, piłka nożna
Keywords in Englishfans engagement, activism, supporters’ trust, Czech Republic, football
Abstract in PolishCzeski klub piłkarski Bohemians Praga zyskał sławę głównie dzięki piłkarzowi Antonínowi Panence i jego zwycięskim rzucie karnym w finale Mistrzostw Europy w 1976 roku. Mniej znany jest kibicowski trust Družstvo fanoušků Bohemians (DFB). Został on ufundowany w marcu 2005 roku i umożliwił uchronienie klubu przed bankructwem po latach finansowej niegospodarności. Od tego czasu przedstawiciele DFB są zaangażowani w liczne dyskusje na temat tożsamości klubu oraz przenosin jego siedziby z tradycyjnego miejsca, jakim jest stadion Ďolíček. Staraniom kibiców towarzyszyła wspólna inicjatywa zawiązana z fanami lokalnego rywala – Slavii Praga – stworzenia ruchu politycznego, który wystartował z sukcesem w lokalnych wyborach.Przez skupienie na heterogenicznej scenie kibicowskiej klubu Bohemians Praga 1905 poniższe studium przypadku dostarcza empirycznie ukonstytuowanej wiedzy na temat zaangażowania kibiców w zarządzanie klubem w następujących wymiarach: wsparcia materialnego, kulturowych reprezentacji, zaangażowania emocjonalnego, sieci społecznych, polityki czy prawniczych ekspertyz. Rozważając różnorodne elementy zaangażowania kibiców, wzięto pod uwagę następujące pytania badawcze: jaka jest rola DFB w kwestii zarządzania klubem? Jaki jest wpływ jego aktywności w tej materii? Dane, które wspierają analizę pochodzą zarówno ze źródeł wtórnych, jak i pierwotnych. Po pierwsze, przeprowadzono 10 częściowo ustrukturyzowanych wywiadów z kibicami i przedstawicielami klubu. Po drugie, przeprowadzono 5 obserwacji nieuczestniczących podczas społecznych zgromadzeń, spotkań w samorządzie lokalnym, imprez organizowanych przez klub oraz meczów piłkarskich. Po trzecie, badanie zostało uzupełnione analizą treści artykułów prasowych, e-zinów, blogów i internetowych dyskusji.
URL http://maes-online.com/fulltxt.php?ICID=1189814
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Not used for evaluationyes
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?