Konsekwencje zaprzestania opłacania składek na rzecz ubezpieczyciela przez pracodawcę zobowiązywanego umową grupowego ubezpieczenia pracowniczego. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 18 kwietnia 2018 r., II PK 46/17

Jakub Szmit

Abstract

The voted verdict applies to consequences of situation when employer stops to pay contributionfor the benefit of the insurance company, to which the contract of group employee insurance obliged him. Essentially, the Supreme Court's opinion should be divided, that the bond linking the employer and employee in this situation is of contractual character embedded within the labor law, to which the provisions of the Civil Code are applied by art. 300 of the Labor Code.
Author Jakub Szmit (FLA/DLL)
Jakub Szmit,,
- Department of Labour Law
Journal seriesOrzecznictwo Sądów Polskich, ISSN 0867-1850, (0 pkt)
Issue year2019
Vol63
No3
Pages84-89
Publication size in sheets0.39
Keywords in Polishprawo pracy, pracownicze ubezpieczenie grupowe, odpowiedzialność pracodawcy na podstawie Kodeksu cywilnego, klauzula autonomiczna umowy o pracę, odszkodowanie
Keywords in Englishlabour law, group employee insurance, employer's liability under the Civil Code, autonomous clause of an employment contract, damages
Abstract in PolishGlosowane orzeczenie dotyczy konsekwencji zaprzestania opłacania składek na rzecz ubezpieczyciela przez pracodawcę, do czego zobowiązywała go umowa grupowego ubezpieczenia pracowniczego. Zasadniczo należy podzielić zdanie Sądu Najwyższego, że więź łącząca w tej sytuacji pracodawcę i pracownika, jest więzią kontraktową osadzoną w ramach prawa pracy, co do której przepisy Kodeksu cywilnego znajdują zastosowanie poprzez art. 300 Kodeksu pracy.
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?