Wybrane aspekty przemocy politycznej w Indonezji jako spuścizna kolonializmu

Kornel Bielawski

Abstract

W artykule omówiono zjawisko przemocy politycznej w Indonezji. Jego główną tezą jest kluczowe znaczenie doświadczenia historycznego jako jednego z najważniejszych czynników wpływających na opisywane zjawisko. Autor, powołując się na przykłady ruchu separatystycznego w prowincji Aceh i powszechnych uprzedzeń antychińskich, ukazuje, że korzenie omawianych problemów sięgają dalekiej przeszłości i stanowią konsekwencję określonych działań i decyzji podejmowanych przez Holendrów, takich jak intensywna eksploatacja indonezyjskich zasobów, dokonująca się z naruszeniem wielu zasad, oraz brak szacunku dla miejscowej kultury i tradycji, a także uprzywilejowany status migrantów chińskich.
Author Kornel Bielawski (FSS/IPS/DN-ECS)
Kornel Bielawski,,
- Division of Non-European Country Studies
Other language title versionsSome aspects of political violence in Indonesia as a relict of colonialism
Journal seriesGdańskie Studia Międzynarodowe, ISSN 1730-4652, (B 4 pkt)
Issue year2015
Vol13
No1-2
Pages127-136
Publication size in sheets0.50
Keywords in PolishIndonezja, przemoc, uprzedzenia, Aceh, mniejszość chińska
Keywords in EnglishIndonesia, prejudice, Aceh, Chinese minority
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/gsm/article/view/3026/2445
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Other open licence; with publication
File
Bielawski_Kornel_Wybrane_aspekty_przemocy_2015.pdf Bielawski_Kornel_Wybrane_aspekty_przemocy_2015.pdf 349,12 KB
Score (nominal)4
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 4.0, 01-04-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 4.0, 01-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?