O klauzuli generalnej dobra rodziny

Anna Sylwestrzak

Abstract

This publication concerns the content and meaning of the welfare of family as a constitutional value and the welfare of family as a general clause in the Family and Custody Code. The principle of the welfare of family should be included among the basic rules of family law, including its following aspects: an external aspect, being the criterion for actions taken by public authorities, and an internal aspect, which concerns the legal situation of family members, whose duties include promoting its welfare. In the course of the detailed analysis concerning the regulations given in the Family and Custody Code, it was ascertained, among other, that the directives that stem from the principle of the welfare of child and the welfare of family coincide; moreover, the scopes of both principles overlap.
Author Anna Sylwestrzak (FLA / DCL)
Anna Sylwestrzak,,
- Department of Civil Law
Other language title versionsSome remarks on the general clause of the welfare of family
Journal seriesStudia Prawnoustrojowe, ISSN 1644-0412, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
No45
Pages313-324
Publication size in sheets0.55
Keywords in Englishfamily welfare, principle of family welfare, family protection
Abstract in PolishPrzedmiotem rozważań w niniejszej publikacji jest treść i znaczenie dobra rodziny jako wartości konstytucyjnej oraz dobra rodziny jako klauzuli generalnej w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Pośród podstawowych zasad prawa rodzinnego należałoby wyróżnić zasadę dobra rodziny, a w jej ramach: aspekt zewnętrzny, stanowiący kryterium działania organów publicznych, oraz aspekt wewnętrzny, dotyczący sytuacji prawnej członków wewnątrz rodziny, do których obowiązków należy kierowaniem się jej dobrem. W toku szczegółowych analiz dotyczących unormowań k.r.o. stwierdzono m.in., że dyrektywy wynikające z zasady dobra dziecka oraz dobra rodziny są zbieżne, a ponadto, że zakresy obu zasad krzyżują się.
URL https://wpia.uwm.edu.pl/czasopisma/sites/default/files/uploads/Studia_Prawno_Ustrojowe/2019/45/313-324.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 25-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?