Przekształcenia struktury przestrzenno-funkcjonalnej centrum Gdańska po 1989 roku

Anna Ćwikałowska

Abstract

n/a
Autor Anna Ćwikałowska (WOiG/IG/KGRR)
Anna Ćwikałowska
- Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego
Paginacja49-56
Książka Problemy zarządzania przestrzenią miasta i jego otoczeniem, cz. 1 i 2, Promotio Geographica Bydgostiensia, nr 6, 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, ISBN 978-83-7096-794-9
Słowa kluczowe w języku polskimcentrum, struktura przestrzenno-funkcjonalna, zmiany, Gdańsk
Słowa kluczowe w języku angielskimGdynia centre, spatial and function structure, changes, Gdansk
Językpl polski
Punktacja (całkowita)3
Liczba cytowań*
Cytuj
przetwarzanie
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?