Unia Europejska wobec wyzwań współczesności

Mirosław Jodko

Abstract

The objective of this article is the identification of the main problems facing the European Union and the presentation of their origins. Numerous member states have been facing threats to economy and public finance resulting from the euro area since the 2008 crisis. The invasion of Islam stemming from the recent mass influx of Muslim immigrants poses yet another challenge. Another problem – a structural one – is the very model of the Union excessively limiting the competencies of national states. In this context, the decision of Great Britain to leave the EU should be treated as a sign of further decomposition of the Union. In order to preserve the Community the role of national states must be strenghtened and the resignation from multi-cultural policy and departure from the ideology of political correctness are required. This means that the construction of the Union Super-State based on liberal and leftist ideology must be relinquished in favour of Europe as the Union of Nations and the return to traditional values of Latin civilization.
Author Mirosław Jodko (FE / DMacro)
Mirosław Jodko,,
- Department of Macroeconomics
Other language title versionsThe European Union and the challenges of contemporary times
Pages56-67
Publication size in sheets0.6
Book Grynia Alina (eds.): Czynniki ograniczające oraz poprawiające konkurencyjność nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, 2016, Wydział Ekonomiczno - Informatyczny w Wilnie : Uniwersytet w Białymstoku, ISBN 978-609-95472-7-5, 470 p.
Keywords in EnglishUE federalism, euro area, migration crisis
Abstract in PolishCelem artykułu jest identyfikacja głównych problemów stojących przed Unią Europejską oraz prezentacja ich genezy. Począwszy od kryzysu rozpoczętego w roku 2008 wiele krajów członkowskich stoi w obliczu wynikających z funkcjonowania strefy euro zagrożeń dla gospodarki oraz finansów publicznych. Kolejnym wyzwaniem jest inwazja islamu wynikająca w ostatnim okresie z masowego napływu imigrantów muzułmańskich. Problemem o charakterze strukturalnym jest natomiast model samej Unii nadmiernie ograniczający kompetencje państw narodowych. W tym kontekście decyzja Wielkiej Brytanii o wyjściu z UE powinna być potraktowana jako zapowiedź dalszej dekompozycji Unii. Utrzymanie Wspólnoty wymaga przede wszystkim wzmocnienia roli państw narodowych, rezygnacji z polityki multikulturalizmu oraz odejścia od ideologii politycznej poprawności. Oznacza to konieczność rezygnacji z budowy unijnego superpaństwa opartego na liberalno-lewicowej ideologii na rzecz Europy Narodów oraz powrotu do tradycyjnych wartości cywilizacji łacińskiej.
URL http://www.uwb.lt/wp-content/uploads/2013/12/ksiazka2016.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 14-12-2017, BookChapterNotSeriesNotMainLanguages
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back