Technologie własne czy szkolne? Podział cyfrowy i jego skutki w kontekście nauczania i uczenia się wzbogaconego technologicznie

Hussein Bougsiaa , Lucyna Kopciewicz

Abstract

In the last few years, technology-mediated learning has become a significant path of cognitive and social development for students all over the world.However, along with the implementation of new technologies in schools, important questions have appeared concerning equality in information literacy and learning outcomes. Last year, the author observed two alternative models of the introduction of mobile technologies to primary schools in Poland: the OPD model (implementation of iPads on a one-to-one basis) and the BYOD model (smartphones used initially on a one-to-one and, later, on a three-to-many basis). This article presents the results of comparative video-ethnographic studies carried out over one school year, offering a new look at the digital divide in the context of new teaching and learning practices that are supported by new technologies.
Author Hussein Bougsiaa (FSS / IE)
Hussein Bougsiaa,,
- Institute of Education
, Lucyna Kopciewicz (FSS / IE / DTE)
Lucyna Kopciewicz,,
- Division of Theory of Education
Other language title versionsBring your own device or organization-provided device: the digital divide in teaching and learning contexts
Journal seriesForum Oświatowe, ISSN 0867-0323, (B 12 pkt)
Issue year2018
Vol30
No2 (60)
Pages199-218
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishpodział cyfrowy, model technologii oferowanych przez instytucję (OPD), BYOD (technologie własne, wnoszone do instytucji), uczenie się formalne i nieformalne
Keywords in Englishdigital divide, OPD model, BYOD model, formal and informal learning
Abstract in PolishW ciągu ostatnich kilku lat kwestia uczenia się i nauczania w środowisku szkolnym wzbogaconym technologicznie stała się istotna w badaniach rozwoju poznawczego i społecznego uczniów na całym świecie. Jednak, wraz z implementacją nowych technologii do szkół, pojawiły się pytania o równość w zakresie cyfrowej alfabetyzacji i wynikach uczenia się.W ostatnim roku autorzy obserwowali dwa alternatywne modele wprowadzania mobilnych technologii do szkół podstawowych w Polsce. Model OPD (wdrożenie iPadów w modelu jedno urządzenie – jeden uczeń) oraz modelu BYOD (smartfony, początkowo w modelu jeden na jeden, a później – trzy urządzenia na pięciu uczniów). W niniejszym artykule autorzy przedstawiają wyniki porównawczych badań wideo etnograficznych prowadzonych w ciągu jednego roku szkolnego, w których proponujemy nowe spojrzenie na kwestie podziału cyfrowego w kontekście praktyk nauczania i uczenia się wspomaganego nowymi technologiami.
URL http://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/download/561/415
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, 30-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back