Banał formuły dura lex sed lex

Jerzy Zajadło

Abstract

Latin saying dura lex sed lex is relatively very often used in legal life. But what is interesting – nowadays the politicians love it much more than the lawyers, because the latter are aware of its simplified character. The author considers primary source (Digesta) and contemporary meaning of this saying as well. He confronts it with another famous latin saying – lex iniusta non est lex. In conlusion – in author’s opionion, however latin legal terminolology is a source of legal prudence cumulated through ages, but its proper apllication needs the knowledge of its primary meaning and contemporary as well.
Author Jerzy Zajadło (FLA / DTPLS)
Jerzy Zajadło,,
- Department of Theory and Philosophy of Law and State
Other language title versionsBanality of dura lex sed lex formula
Journal seriesPalestra, ISSN 0031-0344, (0 pkt)
Issue year2019
No5
Pages5-12
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishłacińska terminologia prawnicza, dura lex sed lex, lex iniusta non est lex, argumentacja prawnicza
Keywords in Englishlatin legal terminology, dura lex sed lex, lex iniusta non est lex, legal argumentation
Abstract in PolishŁacińska paremia dura lex sed lex jest dosyć często używana w obrocie prawnym. Co ciekawe, współcześnie odwołują się do niej chętniej politycy niż prawnicy, ponieważ ci ostatni zdają sobie sprawę z jej uproszczonego charakteru. Autor analizuje pierwotne źródło pochodzenia (Digesta) i jej dzisiejsze znaczenie w kontekście obowiązywania, przestrzegania i stosowania prawa. Konfrontuje ją też z inną znaną sentencją, a stanowiącą jej przeciwieństwo – lex iniusta non est lex. W konkluzji autor dochodzi do wniosku, że łacińska terminologia prawnicza jest wprawdzie źródłem zakumulowanej przez wieki prawniczej mądrości, ale do jej prawidłowego stosowania wymagana jest pewna wiedza w zakresie jej pierwotnego i współczesnego znaczenia.
URL http://palestra.pl/upload/15/62/06/1562069558_.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?