Protekcjonizm we współczesnym handlu międzynarodowym

Monika Grottel

Abstract

The direction of the development of contemporary trade policy and the criticism of the traditional concept of protectionism together with the economic crisis that began in 2008 resulted in a significant change in the global approach to the problem of protectionism. The aim of this article is to determine the main motives of protectionist practices in contemporary international trade, as well as to identify the desired direction of their development. To achieve this aim the author explained the consequences of the process of globalization for the international environment and analysed the arguments for protectionism, i.e., strategic trade policy and industrial policy. The author studied both Polish and foreign literature and official documents regarding protectionist practices.
Author Monika Grottel (FE / IIB)
Monika Grottel,,
- Institute of International Business
Other language title versionsProtectionism in contemporary international trade
Journal seriesInternational Business and Global Economy, ISSN 2300-6102, e-ISSN 2353-9496, (B 10 pkt)
Issue year2016
No35/1
Pages69-80
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishprotekcjonizm, globalizacja, liberalizacja handlu, handel międzynarodowy
Keywords in Englishprotectionism, globalisation, trade liberalisation, international business
Abstract in PolishKierunki rozwoju współczesnej polityki handlowej, krytyka tradycyjnego protekcjonizmu oraz kryzys gospodarczy zapoczątkowany w 2008 r. spowodowały w globalnym podejściu do problematyki protekcjonizmu istotną zmianę. Celem artykułu jest wskazanie głównych motywów podejmowania praktyk protekcjonistycznych we współczesnym handlu międzynarodowym oraz określenie kierunku, w którym powinny one zmierzać. Aby osiągnąć tak sformułowany cel badawczy, zdefiniowano konsekwencje wynikające z procesu globalizacji dla współczesnego handlu oraz poddano analizie współczesne argumenty na rzecz protekcjonizmu, tj. strategiczną politykę handlową i politykę przemysłową. Wykorzystana w opracowaniu metoda badawcza obejmuje analizę krajowych i zagranicznych źródeł literaturowych oraz syntezę informacji.
DOIDOI:10.4467/23539496IB.16.005.5586
URL http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2042
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?