Ku różnorodności w ocenianiu szkolnym. Od diagnozy do perspektyw zmiany

Grażyna Szyling

Abstract

W artykule podejmuję rozważania dotyczące różnorodności jako cechy oceniania szkolnego, osadzając je w interdyscyplinarnych kontekstach teoretycznych oraz realiach polskiej edukacji. Podaję argumenty za tym, że ocenianie nie jest ani kategorią techniczną, ani naturalną, lecz konstruowaną w procesie ścierania się różnorodnych wpływów i podporządkowaną często sprzecznym wartościom, co nadaje mu cechy hybrydy. W tym świetle podstawowe źródło zmian w ocenianiu szkolnym lokuję w strategii hybrydalnego przejścia między podejściem technologicznym i emancypacyjnym, którego zasadniczym celem jest włączenie ucznia w proces oceniania jego samego. Może to ograniczyć subiektywizm oceniania szkolnego, a zarazem stworzyć możliwość potraktowania wyników egzaminów zewnętrznych jak komplementarnej, a nie bardziej wiarygodnej informacji o kompetencjach ucznia. Za podstawowy warunek takiej zmiany uznaję odejście od dominującego w polskiej szkole kierowniczego stylu nauczania.
Author Grażyna Szyling (FSS / IE / DRChS)
Grażyna Szyling,,
- Division of Research on Childhood and School
Other language title versionsTowards diversity in school assessment. From diagnosis to the perspective of change
Pages49-62
Publication size in sheets1
Book Niemierko Bolesław, Szmigel Maria Krystyna (eds.): Wspomaganie rozwoju kompetencji diagnostycznych nauczycieli: praca zbiorowa, 2018, Grupa Tomami, ISBN 978-83-63873-40-0, 571 p.
Keywords in Englishschool assessment, hybridity, change in assessment, complementarity of types of assessment, pedagogic category
URL http://www.ptde.org/pluginfile.php/1378/mod_page/content/12/PTDE_2018_49.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 0.0, 05-09-2019, ChapterFromConference
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?