Koszty zewnętrzne transportu w Polsce

Barbara Pawłowska

Abstract

The development of transport sector is very closely linked to the process of socio-economic development. The interrelations between transport and economic growth are complex and there are many feedbacks. Transport has a vital role – it brings the markets closer together, increases production, activates regions around the infrastructure, enabling other sectors to function smoothly. Transport is also the source of many signifi - cant negative externalities for the environment, society and economy. It also turns out that, despite many years of experience in the study of the external effects and costs of transport, there are still large discrepancies in approaches and research methods, as well as terminology and rules for defi ning the concepts. The aim of this article is to review available studies on the estimation of external costs and to estimate these costs for transport in Poland using methods recommended by the European Commission. Knowledge of the cost external of transport is the basis for the internalisation of these costs and it allow to choose the most effective transport policy instruments.
Autor Barbara Pawłowska (WE / KET)
Barbara Pawłowska
- Katedra Ekonomiki Transportu
Inne wersje tytułuExternal costs of transport in Poland
Tytuł czasopisma/seriiPrzegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, [Scientific Review Engineering and Environmental Sciences], ISSN 1732-9353, (B 10 pkt)
Rok wydania2018
Tom27
Nr1
Paginacja28-41
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.85
Słowa kluczowe w języku polskimkoszty zewnętrzne, transport, internalizacja kosztów zewnętrznych, polityka transportowa
Słowa kluczowe w języku angielskimexternal costs, transport, internalisation of external costs, transport policy
Klasyfikacja ASJC1904 Earth-Surface Processes; 2300 General Environmental Science; 1909 Geotechnical Engineering and Engineering Geology; 2215 Building and Construction; 2205 Civil and Structural Engineering
Streszczenie w języku polskimRozwój sektora transportowego jest bardzo ściśle powiązany z procesem rozwoju społeczno-gospodarczego na zasadzie sprzężeń zwrotnych. Transport zbliża do siebie rynki, umożliwia zwiększenie produkcji, aktywizuje regiony wokół infrastruktury, czyli umożliwia pozostałym działom sprawne funkcjonowanie. Transport jest też źródłem wielu znaczących, negatywnych dla społeczeństwa i gospodarki efektów zewnętrznych. Okazuje się również, że pomimo wieloletnich doświadczeń w badaniach skutków i kosztów zewnętrznych transportu nadal istnieją duże rozbieżności w ujęciach i metodach badawczych, a także w terminologii oraz zasadach definiowania pojęć. Celem artykułu jest przegląd dostępnych badań nad szacunkami kosztów zewnętrznych i estymacja tych kosztów dla transportu w Polsce z wykorzystaniem metod zalecanych przez Komisję Europejską. Wiedza na temat wielkości kosztów zewnętrznych transportu jest podstawą działań w zakresie internalizacji tych kosztów i doboru właściwych instrumentów polityki transportowej.
DOIDOI:10.22630/PNIKS.2018.27.1.4
URL http://iks.pn.sggw.pl/PN79/A4/art4.pdf
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); opublikowana ostateczna; Inna otwarta licencja; w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 17-11-2019, ArticleFromJournal
Wskaźniki publikacji Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.469
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?