Koszty zewnętrzne transportu w Polsce

Barbara Pawłowska

Abstract

The development of transport sector is very closely linked to the process of socio-economic development. The interrelations between transport and economic growth are complex and there are many feedbacks. Transport has a vital role – it brings the markets closer together, increases production, activates regions around the infrastructure, enabling other sectors to function smoothly. Transport is also the source of many signifi - cant negative externalities for the environment, society and economy. It also turns out that, despite many years of experience in the study of the external effects and costs of transport, there are still large discrepancies in approaches and research methods, as well as terminology and rules for defi ning the concepts. The aim of this article is to review available studies on the estimation of external costs and to estimate these costs for transport in Poland using methods recommended by the European Commission. Knowledge of the cost external of transport is the basis for the internalisation of these costs and it allow to choose the most effective transport policy instruments.
Author Barbara Pawłowska (FE / ChTE)
Barbara Pawłowska,,
- Deparment of Transport Economics
Other language title versionsExternal costs of transport in Poland
Journal seriesPrzegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, [Scientific Review Engineering and Environmental Sciences], ISSN 1732-9353, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol27
No1
Pages28-41
Publication size in sheets0.85
Keywords in Polishkoszty zewnętrzne, transport, internalizacja kosztów zewnętrznych, polityka transportowa
Keywords in Englishexternal costs, transport, internalisation of external costs, transport policy
ASJC Classification1904 Earth-Surface Processes; 2300 General Environmental Science; 1909 Geotechnical Engineering and Engineering Geology; 2215 Building and Construction; 2205 Civil and Structural Engineering
Abstract in PolishRozwój sektora transportowego jest bardzo ściśle powiązany z procesem rozwoju społeczno-gospodarczego na zasadzie sprzężeń zwrotnych. Transport zbliża do siebie rynki, umożliwia zwiększenie produkcji, aktywizuje regiony wokół infrastruktury, czyli umożliwia pozostałym działom sprawne funkcjonowanie. Transport jest też źródłem wielu znaczących, negatywnych dla społeczeństwa i gospodarki efektów zewnętrznych. Okazuje się również, że pomimo wieloletnich doświadczeń w badaniach skutków i kosztów zewnętrznych transportu nadal istnieją duże rozbieżności w ujęciach i metodach badawczych, a także w terminologii oraz zasadach definiowania pojęć. Celem artykułu jest przegląd dostępnych badań nad szacunkami kosztów zewnętrznych i estymacja tych kosztów dla transportu w Polsce z wykorzystaniem metod zalecanych przez Komisję Europejską. Wiedza na temat wielkości kosztów zewnętrznych transportu jest podstawą działań w zakresie internalizacji tych kosztów i doboru właściwych instrumentów polityki transportowej.
DOIDOI:10.22630/PNIKS.2018.27.1.4
URL http://iks.pn.sggw.pl/PN79/A4/art4.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.469
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?