Rola słowotwórstwa w kształtowaniu wartości perswazyjnej chrematonimów (na przykładzie nazw gdańskich firm handlowych i usługowych)

Ewa Rogowska-Cybulska

Abstract

n/a
Autor Ewa Rogowska-Cybulska (WF / IFP)
Ewa Rogowska-Cybulska
- Instytut Filologii Polskiej
Paginacja393-408
Książka Chrematonimia jako fenomen współczesności, 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ISBN 978-83-7299-748-7
Językpl polski
Punktacja (całkowita)4
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?