Oszacowanie rezerwy IBNR bayesowskim modelem chain ladder w ubezpieczeniach majątkowych

Lech Kujawski , Agnieszka Pobłocka

Abstract

n/a
Author Lech Kujawski KE
Lech Kujawski,,
- Department of Econometrics
, Agnieszka Pobłocka KS
Agnieszka Pobłocka,,
- Department of Statistics
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041 [0324-8445]
Issue year2016
No415
Pages115-123
Keywords in Polishrezerwa IBNR, wnioskowanie bayesowskie, projekt Wypłacalność II, klasyczna i bayesowskia metoda chain ladder
Keywords in EnglishIBNR reserve, Bayesian inference, Solvency II project, classical and Bayesian chain ladder method of evaluating the IBNR
DOIDOI:10.15611/pn.2016.415.10
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=32942
Languageen angielski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*0
Cite
Share Share* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back