Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w teorii i praktyce

Monika Bąk

Abstract

With respect to the current problems of development of the global economy and programming of economic growth of individual countries, the issue of social inequalities is an increasingly important subject addressed by scientists (not only economists, but also representatives of other social sciences, and interdisciplinary studies), as well as practitioners and social and economic policy decision-makers. A significant Polish voice in this debate is the book by Grzegorz Malinowski, entitled Nierówności i wzrost gosporarczy. Sojusznicy czy wrogowie. The context of contemporary research carried out in the scope of social inequalities is diverse and covers many scientific disciplines, at some points seemingly distant from economies. However, the multidisciplinary relations and impact on the level of inequalities of non-economic factors, as well as their importance for economic development should be emphasized.
Author Monika Bąk (FE / ChTE)
Monika Bąk,,
- Deparment of Transport Economics
Other language title versionsSocial inequalities versus economic growth in theory and practice
Journal seriesKwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, ISSN 1896-656X, (B 9 pkt)
Issue year2016
No4 (41)
Pages59-63
Publication size in sheets0.5
Keywords in Englishsocial inequalities, economic growth
Abstract in PolishW związku z aktualnymi problemami rozwoju globalnej gospodarki i programowania wzrostu gospodarczego poszczególnych krajów, problematyka nierówności społecznych jest coraz istotniejszą kwestią poruszaną zarówno przez naukowców, jak i praktyków oraz decydentów polityki społecznej i gospodarczej. Ważnym polskim głosem w tej debacie jest książka Grzegorza Malinowskiego pt. Nierówności i wzrost gospodarczy. Sojusznicy czy wrogowie. Kontekst prowadzonych współcześnie badań z zakresu nierówności społecznych jest zróżnicowany i dotyczy wielu dyscyplin naukowych, niekiedy wydawałoby się odległych od ekonomii, jak np. psychologii czy socjologii. Jednak należy podkreślić wielodyscyplinarne powiązania i wpływ na poziom nierówności czynników pozaekonomicznych, również ich znaczenie dla rozwoju gospodarczego.
URL https://przedsiebiorstwo.waw.pl/resources/html/article/details?id=139676
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back