Zmiany ładunków i stężeń wybranych parametrów fizyczno-chemicznych Jarcewskiej Strugi

Artur Cysewski , Monika Kwidzińska , Radosław Trzcianowski

Abstract

n/a
Autor Artur Cysewski (WOiG / IG / KH)
Artur Cysewski
- Katedra Hydrologii
, Monika Kwidzińska (WOiG / IG / KL)
Monika Kwidzińska
- Katedra Limnologii
, Radosław Trzcianowski (WOiG / IG)
Radosław Trzcianowski
- Instytut Geografii
Paginacja511-515
Książka Bogdanowicz Robert , Fac-Beneda Joanna (red.): Zasoby i ochrona wód: obieg wody i materii w zlewniach rzecznych, 2009, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7531-028-3, 134 s.
Słowa kluczowe w języku polskimJarcewska Struga, parametry fizyczno-chemiczne
Słowa kluczowe w języku angielskimJarcewska River, physicochemical parameters
URL http://www.ap.krakow.pl/geo/paleo/ptg/Zasoby.pdf
Językpl polski
Punktacja (całkowita)3
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót