Norma ISO 37120 narzędziem pomiaru idei zrównoważonego rozwoju miast

Ewa Malinowska , Anna Kurkowska

Abstract

Sustainable development is a concept based on keeping the balance among three pillars: environmental, social and economic. After numerous meetings goals and basis of sustainable development have been created. One of new tools measuring the concept is standard ISO 37120 Sustainable development of communities – Indicators for city services and quality of life which focus on efficiency of city activities. City authorities can measure the quality of life and city services within 100 indicators divided into 17 categories. In Poland, a certificate of compliance with ISO 37120 standard was given to Gdynia, Gdansk and Kielce. Authorities of these cities see the usefulness of ISO 37120 standard in city governance and they are willing to use it to provide sustainable development of the city. ISO 37120 standard is a tool for cities which identify with the idea of smart city and want to function in an intelligent way.
Author Ewa Malinowska (FM / DBE / QEMU)
Ewa Malinowska,,
- Quality and Environmental Management Unit
, Anna Kurkowska
Anna Kurkowska,,
-
Other language title versionsThe norm ISO 37120 as a measurement tool of the idea of sustainable city development
Journal seriesZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie, ISSN 1641-3466, (B 11 pkt)
Issue year2018
No118
Pages363-382
Publication size in sheets1
Keywords in Polishzrównoważony rozwój, zarządzanie miastem, smart city, jakość życia, jakość usług, norma ISO 37120
Keywords in Englishsustainable development, city governance, smart city, quality of life, service quality, ISO 37120 standard
Abstract in PolishZrównoważony rozwój to koncepcja opierająca się na zachowaniu równowagi między trzema ładami: ekologicznym, społecznym i gospodarczym. Jednym z nowych narzędzi pomiaru tej idei jest norma ISO 37120 Zrównoważony rozwój społeczny – wskaźniki usług miejskich i jakości życia, która koncentruje się na efektywności funkcjonowania miasta. W ramach 100 wskaźników podzielonych na 17 kategorii władze miasta mogą dokonać pomiaru jakości życia i usług miejskich. W Polsce certyfikat zgodności ISO 37120 otrzymały Gdynia, Gdańsk oraz Kielce. Władze tych miast dostrzegają przydatność normy ISO 37120 w zarządzaniu miastem oraz chcą stosować ją w celu prowadzenia zrównoważonego rozwoju miasta. Norma ISO 37120 jest narzędziem dla miast identyfikujących się z ideą smart city, chcących prowadzić swoje działania w sposób inteligentny.
URL https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z118/Malinowska,%20Kurkowska.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)11
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 11.0, 04-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?