Wpływ czynników makroekonomicznych na poziom marży odsetkowej banków

Marcin Borsuk

Abstract

The article is aimed at the Identification of net interest margin (NIM) determinants in the Polish banking sector. In this connection a dynamie panel model was used with regard to the database of 45 commercial banks in between 1993 and 2013. The results indicate that short term market interest rates and GDP dynamics have a sub- stantial impact on the development of the net interest margin. Besides, it has been found out that the deferred NIM value is a key variable affecting the level of interest margin in the long time.
Author Marcin Borsuk (FM/KBiF)
Marcin Borsuk,,
- Department of Banking
Other language title versionsThe impact of macroeconomic factors on the level of bank net interest margin
Journal seriesStudia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, ISSN 1234-8872, (B 12 pkt)
Issue year2016
No151
Pages91-106
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishmarża odsetkowa, ryzyko stopy procentowej, dynamiczny model panelowy, czynniki makroekonomiczne, banki
Keywords in Englishnet interest margin, interest rate risk, dynamic panel model, macroeconomic factors, banks
Abstract in PolishCelem artykułu jest identyfikacja makroekonomicznych determinant marży odsetkowej (NIM) w polskim sektorze bankowym. W tym celu zastosowano dynamiczny model panelowy na bazie danych z lat 1993-2013 o 45 bankach komercyjnych. Wyniki badania wskazują, że krótkoterminowe rynkowe stopy procentowe oraz dynamika PKB mają istotny wpływ na kształtowanie marży odsetkowej. Ponadto stwierdzono, że wartość opóźniona NIM jest kluczową zmienną wpływającą na poziom marży odsetkowej w długim okresie.
URL http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/zeszyty_naukowe_studia_i_prace_kzif/Documents/Marcin%20Borsuk_151.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?