Nie mów fałszywego świadectwa… Kryzys na uczelni wyższej a medialne zjawisko postprawdy

Beata Czechowska-Derkacz , Małgorzata Łosiewicz

Abstract

This article’s objective is to discuss how the media present crisis situations related to violations of moral norms. The authors employ the symbolism of the Ten Commandments, with reference to one of them: “Thou Shall Not Bear False Witness…”.The case of Professor Jan Miodek, a well-known linguist accused of cooperation with the Security Service, was analysed. The communications crisis, triggered by the accusation, had a broad media resonance, hitting the emotions related to the heated political discussion about vetting at universities. The phenomenon of post-truth served as the interpretive context.
Author Beata Czechowska-Derkacz (FSS / IPSJ / DJM)
Beata Czechowska-Derkacz,,
- Division of Journalism and Media
, Małgorzata Łosiewicz (FSS / IPSJ / DSCC)
Małgorzata Łosiewicz,,
- Division of Social and Cultural Communication
Other language title versionsThou shall not bear false witness… Crisis at the university and the post-truth phenomenon
Journal seriesMedia - Biznes - Kultura. Dziennikarstwo i komunikacja spoleczna, [Media - Business - Culture. Journalism and social communication], ISSN 2451-1986, e-ISSN 2544-2554, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
No2 (7)
Pages69-79
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkryzys, uczelnia, naukowiec, wartości, postprawda
Keywords in Englishcrisis, university, scientist, values, post-truth
Abstract in PolishCelem artykułu jest przedstawienie sposobów prezentacji w mediach sytuacji kryzysowych związanych z naruszaniem norm moralnych. Autorki posłużyły się symboliką dekalogu w nawiązaniu do przykazania – nie mów fałszywego świadectwa. Analizie poddano przypadek znanego językoznawcy, profesora Jana Miodka, oskarżonego o współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa. Kryzys komunikacyjny wywołany oskarżeniem miał szeroki medialny wydźwięk, trafiając w emocje związane z gorącą polityczną dyskusją na temat lustracji na uczelniach wyższych. Za kontekst interpretacyjny posłużyło pojęcie postprawdy.
DOIDOI:10.4467/25442554.MBK.19.020.11584
URL http://www.ejournals.eu/pliki/art/15902/pl
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 21-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?