Dynamika zachowań pracowników w innowacyjnym procesie zmian

Ewa Mazanowska

Abstract

Rapid operative changes in the modern world, related to technological advances, cause disorganization in the area of human capital management. An important point is the need for psychological preparation of employees to assimilate innovative changes. The problem is especially noticeable in manufacturing and industrial companies. The management’s task, throughout the process of implementing changes in the organization, is to prepare their employees to assimilate innovation. The management should use a psychological approach to detect the so-called objection mechanisms operating among the staff in the face of change. This publication mainly discusses innovation and those of its aspects which which determine employee match to the organization and, consequently, employee adaptation to change. The paper discusses the mechanisms governing the assimilation of innovation in individual employees, as it makes an attempt to identify those personality traits which condition employees for successful adjustment. Additionally, the survey focuses on manager behaviour which is desirable in situations of innovation and response to innovation. The aim of this article is to prove that changes in the organization significantly affect employee behaviour. To achieve this goal, we have analysed the existing literature, taking into account the results of research on this subject.
Author Ewa Mazanowska (FE)
Ewa Mazanowska,,
- Faculty of Economics
Other language title versionsThe dynamics of employee behaviour in the process of innovative change
Journal seriesWspółczesna Gospodarka, ISSN 2082-677X, (B 9 pkt)
Issue year2017
Vol8
No1
Pages93-104
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishinnowacje, zachowania, pracownik
Keywords in Englishinnovation, behavior, employee
Abstract in PolishWprowadzane we współczesnym świecie operatywne i szybkie zmiany w postępie technologicznym powodują dezorganizację w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Ważnym punktem staje się konieczność psychologicznego przygotowania pracowników do przyswojenia zmian innowacyjnych. Problem jest zauważalny szczególnie w firmach z branży produkcyjnej i przemysłowej. W całym procesie wdrażania zmian w danej organizacji, kadra zarządzająca ma za zadanie przygotować swoich pracowników do przyswojenia innowacji. Poprzez podejście psychologiczne powinna dostrzec pewne mechanizmy tzw. sprzeciwów, które powstaną wśród załogi będącej w obliczu zmian. Poruszona w publikacji problematyka dotyczy między innymi zagadnienia innowacji i jej cech, które to decydują o dopasowaniu bądź niedopasowaniu do organizacji, tym samym przystosowaniu się samych pracowników do zmian. W pracy omówiono mechanizmy rządzące przyswajaniem innowacji przez pojedynczą jednostkę pracowniczą oraz od jakich indywidualnych osobowościowych właściwości owe przyswajanie zależy. Dodatkowo określono zachowania kierowników, których organizacja oczekuje w sytuacjach innowacyjnych, i jak reagują oni na innowacje. Celem artykułu jest udowodnienie, że wprowadzanie zmian w organizacji znacząco wpływa na zachowania pracowników. Aby osiągnąć założony cel, przeanalizowano istniejącą literaturę przedmiotu, w tym wyniki badań o niniejszej tematyce.
URL http://www.wspolczesnagospodarka.pl/wp-content/uploads/2017/04/7_E_Mazanowska_WG_1_2017_ZiE.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?