Centralizacja rozliczeń VAT w gminie - podmiotowość podatkowa gminnych jednostek organizacyjnych

Grzegorz Bucior , Beata Zackiewicz-Brunke

Abstract

Defining the scope of subjective VAT determines its neutrality for entrepreneurs, while the public sector has a significant and ever-growing share in the national economy. This makes it very important for the proper functioning of the VAT system to recognize as VAT payers entities belonging to the public finance sector, including local government units (LG) and their organizational entities. The aim of the article is to present issues related to the legal and tax separation of organizational units of LGs. The object of the research is the municipality as a primary LG and municipal organizational units. The paper used literature review as the main method. This paper is the first in a series of three publications dealing with the wide issue of centralization of VAT settlements in Polish LGs. It is an introductory and ordering subject matter. In subsequent articles, the results of conducted qualitative and quantitative research on the subject matter will be presented.
Author Grzegorz Bucior (FM / DA / MAU)
Grzegorz Bucior,,
- Management Accounting Unit
, Beata Zackiewicz-Brunke (FM / DA / MAU)
Beata Zackiewicz-Brunke,,
- Management Accounting Unit
Other language title versionsCentralization of vat settlements - legal and tax separation of organizational units of the municipality
Journal seriesZarządzanie i Finanse, ISSN 2084-5189, (B 10 pkt)
Issue year2018
Vol16
No3/1
Pages35-48
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishjednostki organizacyjne gminy, VAT w gminie, podatkowa podmiotowość jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, centralizacja rozliczeń VAT
Keywords in Englishorganizational units of the municipality, VAT in the municipality, taxation of local government units, centralization of VAT settlements in Poland, value-added tax in local government
Abstract in PolishWłaściwe określenie zakresu podmiotowego podatku VAT decyduje o jego neutralności dla przedsiębiorców, zaś sektor publiczny ma znaczny i stale rosnący udział w gospodarce narodowej. To powoduje, iż dla właściwego funkcjonowania systemu podatku VAT niezwykle istotny jest sposób uznawania za podatników VAT podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jego jednostek organizacyjnych. Celem artykułu jest przedstawienie zagadnień dotyczących prawnopodatkowej odrębności jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego. Obiektem badań jest gmina jako podstawowa JST oraz gminne jednostki organizacyjne. W pracy wykorzystano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa. Niniejsze opracowanie jest pierwszym z serii trzech artykułów dotyczących szerokiej problematyki centralizacji rozliczeń podatku VAT w polskich JST. Ma ono charakter wprowadzająco-porządkujący poruszaną tematykę. W kolejnych artykułach zastaną zaprezentowane między innymi wyniki prowadzonych badań jakościowych i ilościowych odnoszące się do aspektów funkcjonalnych i organizacyjnych po centralizacji rozliczeń podatku VAT w gminach.
URL https://wzr.ug.edu.pl/.zif/10_3.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?